Uršulínky si pripomenuli 475. výročie smrti sv. Angely Merici

Sestry uršulínky si dňa 27.1.2015 pripomenuli 475. výročie smrti svojej zakladateľky. Angela Merici sa narodila okolo roku 1470 a v roku 1535 založila Spoločnosť sv. Uršule.  „Bolo to priekopnícke, pretože v tom čase mohli ženy sa buď zasvätiť Kristovi a žiť v kláštoroch, alebo v rodine, ale ona videla okolo seba veľa dievčat, ktoré túto možnosť nemali a založila spoločnosť dievčat, ktoré žili v rodinách,“ vyjadrila provinciálna predstavená Uršulínok na Slovensku, sestra Katarína Šimalčíková. Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule vznikla v roku 1933. V súčasnosti má šesť komunít so svojimi 75 členkami.

-ms-