Redemptoristi v Baltimore vydávajú farské občianske preukazy pre imigrantov bez dokumentov

Baltimorská arcidiecéza urobila dôležitý a praktický krok, ktorým sa snaží pomôcť imigrantom bez dokumentov: začala vydávať takzvané farské občianske preukazy. Ako skúšobný projekt sa táto iniciatíva rozbehla v baltimorskej farnosti Božského Srdca Ježišovho, tá je domovom veľkého počtu imigrantov. Program bol oficiálne spustený 10. októbra na podujatí za účasti primátorky Catherine Pughovej a arcibiskupa Williama E. Loriho.

Miestny farár P. Bruce Lewandowski CSsR povedal, že vydávanie farských občianskych preukazov „sa môže na prvý pohľad javiť ako malý krok, no tí, ktorí ho držia vo svojich rukách, ho vnímajú ako čosi, čo im mení celý život, ba celý ich svet.“ Na každom preukaze je meno a fotografia držiteľa, dátum vydania a kontakt na osobu z farnosti, hovorí páter Lewandovski. Ďalej vysvetľuje, že tento dokument nie je síce oficiálnym úradným dokumentom, „no ľudia vedia, že za ním stojí primátorka tohto krásneho mesta; že za ním stojí Baltimorská mestská polícia; že za ním stojí hlavný pastier našej Baltimorskej arcidiecézy biskup Lori a jeho pomocní biskupi.“

Držitelia karty, ktorých osloví polícia, budú môcť povedať: „Toto som ja. Tu žijem. Sem patrím. Toto je moje mesto.“ Občianski lídri veria, že vďaka farským občianskym preukazom budú ľudia bez dokumentov častejšie nahlasovať trestnú činnosť a nebudú sa už viac báť kontaktovať políciu a iné bezpečnostné zložky. Arcibiskup Lori povedal, že vydaním týchto preukazov Cirkev „vydáva jasné posolstvo o tom, že ľudia majú právo cítiť sa bezpečne. Ľudia majú právo žiť v meste, v ktorom sa stretávame ako susedia, blížni a priatelia, nie ako cudzinci a nepriatelia.“

Mary C. Weaver

Zdroj: www.cssr.news
Preklad: Lukáš Vaník
Foto: CNS photo/Kevin J. Parks, Catholic Review