Zasvätených neobchádzajú konflikty ani spracovávanie emócií

Psychoterapeutka a uznávaná talianská autorka kníh o zasvätenom živote, sestra Anna Bissi z Bratstva Premenenia, prednášala tento pondelok 12. novembra 2018 sto dvadsiatim zasväteným a kňazom, ktorí prišli na seminár Konflikty a emócie. Formačný seminár pripravila na Teologickej fakulte KU v Košiciach Nadácia Výchova a vzdelanie pod záštitou košického pomocného biskupa Mons. Marka Forgáča.

„Prijať – Pomenovať – Spracovať,“ boli tri slová, ktorými sestra Anna Bissi previedla účastníkov svetom emócií spojených s konfliktom. Rozdielnosť predstavila ako „základný princíp spoločného života. Rozdiely sú prameňom života. Jednotvárnosť je nezáživná.“

„Niekedy sa konflikty maskujú, skrývajú, kamuflujú,“ povedala v prednáške: „Prinášajú konfliktnosť a my buď bojujeme, alebo utekáme (Fight or Flight). Narastá agresivita, ktorá sa rodí z vnímania, že ten druhý je môj nepriateľ. Konflikt nie je problém, ale ako sa s ním vysporiadame. Komunita je dynamizmom, ktorý prechádza cez konflikt a zrelou odpoveďou je spracovať ho – nájsť problém a odlíšiť ho od osoby.“ Seminár mal aj pracovnú časť, kde účastníci v skupinách hľadali výhody/nevýhody boja a úteku a v záverečnej časti bol priestor na otázky a odpovede.

Sestra Anna Bissi je zakladateľkou a hlavnou predstavenou Bratstva Premenenia, ktorá vznikla a pôsobí v diecéze a meste Vercelli v Taliansku. Najprv vyštudovala anglický a francúzsky jazyk a literatúru a neskôr psychológiu. V psychológii dosiahla doktorát na Pontificia Università Gregoriana. Pracuje a pôsobí ako psychoterapeutka a rodinná konzultantka vo Vercelli a prednáša po Taliansku a Európe. Spolupracuje s mnohými časopismi z oblasti zasväteného života, kde píše na témy zo spirituality a psychológie. V češtine vyšla u Paulínok jej kniha Všemocné emoce (2014).

-fc-