Redemptoristi vykročili smerom k synode o mladých

Od 3. do 28. októbra 2018 sa bude v Ríme konať 15. generálne zhromaždenie synody na tému: “Mladí, viera a rozlišovanie povolania”.

Pápež na marcovom predsynodálnom stretnutí vo svojom príhovore vysvetlil zámery októbrovej synody:

  1. Hovoriť k mladým z tváre do tváre
  2. Sprevádzať mladých pri rozlišovaní ich povolania
  3. Pomôcť Cirkvi znovuobjaviť mladý dynamizmus
  4. Spolupracovať v prospech plodnosti Cirkvi a Evanjelia

Redemptoristi sa rozhodli “vykročiť” a pripraviť sa na nastávajúcu synodu. Počas najbližších štyroch mesiacov chcú načúvať slovám Svätého Otca, ktoré adresuje mladým. Chcú si sadnúť k nohám pápeža ako pastiera, ako otca, ako starca, ktorý má pevné korene v Bohu.

Štvormesačná predpríprava bude spočívať v každodenných citátoch z myšlienok pápeža. Inšpirovali sa knihami Boh je mladý, Šťastie sa začína už dnes a Meno Boha je milosrdenstvo, v ktorých pápež odpovedá na trefné otázky novinárov. Každý týždeň poskytnú aj zamyslenie nad inou témou. Všetko nájdete na: www.redemptoristi.sk alebo na ich FB stránke.

„Umlčať mladých ľudí, to je pokušenie, ktoré vždy existovalo. Existuje veľa spôsobov, ako mladých ľudí umlčať a urobiť neviditeľnými, ako im podať anestetiká a ako ich uspať, aby nerobili „hluk“, aby si nekládli otázky a nepúšťali sa do diskusií. Buďte ticho! Je mnoho spôsobov, ako ich spacifikovať, aby sa aktívne nezapojili a aby ich sny stratili rozlet a stali sa plochým, prízemným a smutným fantazírovaním. Zahľaďme sa na Ježišovu odpoveď farizejom včerajška i všetkých čias, aj tých dnešných: “Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.” Lk 19,40.“ (zo slov pápeža Františka adresovaných mladým v príhovore z Kvetnej nedele)

 

Prvý.jpg

Zdroj: redemptoristi.sk; foto:RV

-msk-