Redemptoristický REDCAMP pripraví mladých na evanjelizáciu

Tohtoročný redemptoristický evanjelizačný tábor REDCAMP sa bude konať v dňoch 12. – 16. júla 2017 v Porto a Gaia v Portugalsku. Organizuje ho tím zodpovedný za nové evanjelizačné iniciatívy Konferencie Európa. Je odpoveďou redemptoristov Európy na pozvanie pápeža Františka vyjsť s evanjeliom k ľuďom žijúcim vo veľkých mestách, ktorí potrebujú znovu počuť ohlasovanie evanjelia. Cieľom je pripraviť účastníkov na bezprostrednú evanjelizáciu.

Ostatné dva ročníky REDCAMP-u sa konali v Krakove (2014) a v Benátkach (2015). Náplňou evanjelizačnej školy v Portugalsku bude každodenná svätá omša, modlitba, biblické katechézy a workshopy, ktoré budú prípravou na priamu evanjelizáciu. V pláne je aj návšteva Fatimy a evanjelizácia obyvateľov a turistov mesta Porto. Program vyvrcholí 16. júla, na sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Viac informácii je možné nájsť na stránkach redcamp.euredemptoristi.sk.
Za redemptoristov provincie Bratislava – Praha je organizačne zodpovedný P. Ján Zoričák.

Zdroj: TK KBS, red; ml
-fc-