Redemptoristky pôsobia už 15 rokov vo Vranove nad Topľou – Lomnici

V nedeľu Krista Kráľa 26. novembra 2017, bola v Kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici slávená ďakovná svätá liturgia pri príležitosti 15. výročia pôsobenia gréckokatolíckych kontemplatívnych sestier na Slovensku.

Svätej liturgii predsedal protosynkel Ľubomír Petrík, ktorý sa vo svojej homílii, vychádzajúc z evanjelia, venoval osobe Krista ako kráľa aj na podklade slov Benedikta XVI. Zároveň zvýraznil tvrdenie Origenesa, že Ježiš je zosobnené nebeské kráľovstvo. Na slávnosti sa zúčastnil otec Milan Záleha CSsR ako delegát otca viceprovinciála gréckokatolíckych otcov redemptoristov ako aj iní kňazi a veriaci z okolia.

„Božskú liturgiu svojimi nádhernými spevmi skrášlil bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca z prešovského seminára. Počas slávnosti sme sa s vďačnosťou modlili a spomínali na zosnulého otca biskupa Jána Hirku, ktorý nás do eparchie prijal, a ďakovali aj za otca arcibiskupa Jána Babjaka SJ, s ktorým sme začínali naše pôsobenie na Slovensku a všetkých tých dobrodincov, ktorých Boh postavil na cestu našej fundácie. Ďakujeme Bohu za hojnosť milostí, ktorými obdarúva nás ako aj tých, s ktorými nás jeho prozreteľnosť spojila. Všetkým ďakujeme za prejavenú žičlivosť, priazeň a podporu a zverujeme sa do modlitieb s prosbou o nové povolania, aby tento kláštor bol miestom, kde sa Boh skláňa so svojou dobrotou a láskou ku všetkým, ktorí ho tu hľadajú,“ informovala TK KBS sr. Helena Dudová.

-fc-