Prvá kaplnka zasvätená bl. Titusovi Zemanovi sa nachádza v Trnave

„Nie každý má príležitosť byť a pôsobiť na škole, z ktorej vzišiel svätec,“ povedal v homílii trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vo štvrtok 30. novembra 2017 prítomným na slávnostnom požehnaní nových a obnovených priestorov historickej budovy na ulici Jána Hollého 9 v Trnave. Od začiatku školského roka 2017/2018 tu realizujú svoju činnosť cirkevné školy Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury.

Po svätej omši nasledovalo požehnanie školskej kaplnky, ktorá ako prvá na svete je zasvätená blahoslavenému donovi Titusovi Zemanovi. Ten pôsobil ako pedagóg na tunajšom gymnáziu. Následne sa uskutočnilo požehnanie ostatných priestorov. Riaditeľ oboch cirkevných škôl Ľuboš Hašan vo svojom príhovore poukázal na historický okamih – míľnik doby, že po 72 rokoch sa opäť otvorili brány Arcibiskupského gymnázia v jeho pôvodných priestoroch.

TK KBS informovala Marcela Lančaričová

-fc-