Redemptoristky pozývajú do Kežmarku priateľov bl. Márie Celesty

Do kežmarského kláštora pozývajú sestry redemptoristky všetkých priateľov bl. Márie Celesty aj tých, ktorí túžia ešte viac spoznať a milovať Ježiša. Stretnutia sa uskutoční dňa 12. mája s témou Eucharistia. „Znova sa započúvame do Ježišových slov a milujúceho srdca bl. Márie Celesty. Ježiš nám zanechal seba samého v Najsvätejšej sviatosti – dal nám ten najväčší dar. Na našom stretnutí si povieme čo robiť, aby sme neupadli do rutiny v prijímaní tejto Ježišovej lásky. Eucharistia, ktorú prijímam má nesmiernu hodnotu nielen pre môj život, ale pre všetky moje vzťahy…“ píšu o téme sestry.

 

Priebeh stretnutia:

8:00 sv. omša

9:45- 11:45 prednáška s prestávkou na kávu

15:00 Korunka Božieho milosrdenstva

15:15- 16:30 prednáška s prestávkou

17:10 Májová pobožnosť

Adorácia s modlitbami na príhovor bl. Márie Celesty

18:15 Vešpery

Zdroj: redemptoristky.sk

-msk-