Krížové sestry v rámci permanentnej formácie hovorili o práci na sebe

Prvý májový víkend mariánskeho mesiaca mája sa v Cerovej stretlo 50 sestier z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Sestry rôznych vekových kategórii v rámci permanentnej formácie prišli, aby nanovo zapálili svoje srdcia láskou k Ježišovi. Počas stretnutia sa venovali téme o práci na sebe ako jednej z ciest k osobnej zrelosti. Sestry získali mnoho nových poznatkov a postrehov, ktoré boli zaujímavo prepojené s ich charizmou a základnými duchovnými hodnotami. Vytvárali si osobné pomenovanie kľúčových hodnôt a učili sa žasnúť nad darmi, ktoré im Boh každý deň štedro udeľuje. Zamýšľali sa nad základnými piliermi života čo dopĺňali chvíle spoločnej modlitby a spoločného stolovania. V nedeľu sa zapálené vrátili na miesta svojho pôsobenia, kde budú môcť prakticky v každodennej službe prežívať to, čo načerpali.

Zdroj: sestrysvkriza.sk

-msk-