Redemptoristky sa učili písať ikony

Pod vedením rumunského ikonopisca a reštaurátora Mihaia Cucu sa 3. – 9. februára 2017 konal v kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou ikonopisecký kurz.

Zúčastnili sa na ňom tri sestry z miestnej komunity, tri sestry z Kežmarku a niekoľko ich známych, ktorí sa venujú tomuto umeniu. Na kurze pomáhali s prekladom a asistovali pri písaní ikon dve redemptoristky z írskeho spoločenstva v Dubline, ktoré pochádzajú zo Slovenska a už roky patria do školy tohto majstra ikonopisca.

Týždeň intenzívnej práce, modlitby a učenia vyvrcholil slávnostným obradom posvätenia ikon za účasti nášho otca arcibiskupa Jána Babjaka SJ, ktorý docenil ich prácu a úsilie a zároveň ich povzbudil, aby pokračovali v písaní ikon.

sr. Helena Dudová

Zdroj: TK KBS
-fc-