S otvoreným srdcom na Svetový deň chorých u milosrdných bratov

Svetový deň chorých oslávili u milosrdných bratov v Bratislave v predvečer sviatku Panny Márie Lurdskej, 10. februára. Svätú omšu slúžil arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Riaditeľ Nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák privítal prítomných. V homílii sa prihovoril biskup Haľko: „Za pojmom chorí vidíme nie masu ľudí, ale spoločenstvo trpiacich, konkrétnych ľudí s konkrétnym osudom, konkrétnou bolesťou a konkrétnou diagnózou. Kontinuita milosrdenstva a pozornosti voči tým, čo sú chorí, je kontinuita lásky založená na a inšpirovaná Ježišom Kristom. Mohli by sme v dejinách vystopovať ľudí, ktorí svojou aktivitou zvlášť intenzívne prejavovali záujem, empatiu, lásku a pozornosť voči tým, ktorí potrebovali pomoc. V tomto roku si osobitne v našej arcidiecéze pripomíname sv. Martina. Keď čítame jeho životopis, je tam uvedené, ako uzdravoval chorých. Jeden z mnohých prípadov je uzdravenie chromého dievčaťa, ktorej rodina očakávala to najhoršie. Svätý Martin dievča požehnal a dal jej napiť. A ona sa pozviechala a paralyzované dievča zrazu pred očami všetkých stálo na nohách.“ V závere homílie vyzval prítomných, aby mali otvorené srdce a boli svetlom pre ľudí, ku ktorým prichádzajú, a nabádal všetkých zúčastnených na bohoslužbe, aby prosili Pána o uzdravenie uší, jazyka a srdca, aby boli vždy otvorené pre tých, ktorí potrebujú pomoc.

Neskôr sa prihovoril prior bratislavskej komunity milosrdných bratov Richard Jombík OH. Slávnostnú bohoslužbu mali možnosť cez televíziu a rozhlas počúvať aj hospitalizovaní pacienti nemocnice. Blízkosť a podporu vyjadril aj prezident Maltézskej pomoci na Slovensku JUDr. Július Brichta s manželkou. Po svätej omši boli prítomní pozvaní na agapé – hostinu lásky srdca a duše, ktorú pre nich rehoľa pripravila.

Homíliu a príhovory v mp3 nájdete na stránke milosrdných bratov.

Zdroj: milosrdni.eu, Andrea Eliášová
-fc-