Redemptoristky slávili sviatok klauzúrnych spoločenstiev s vladykom Jánom Babjakom

Dňa 21. novembra 2020, na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu, ktorý je súčasne sviatkom všetkých klauzúrnych spoločenstiev, slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, svätú liturgiu v Kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou.

Vo svojom príhovore, citujúc Svätého Otca Františka, vyzdvihol prínos klauzúrnych sestier pre svet. „Ste majákmi, ktoré signalizujú prístav tým, ktorí sa stratili na otvorenom mori; pochodňami, ktoré osvetľujú temnú noc; strážcami, ktorí oznamujú nový deň, keď je ešte noc. Čo by sa stalo so slabšími členmi Cirkvi, ktorí vo vás nachádzajú oporu, aby mohli pokračovať na svojej ceste?“

Otec arcibiskup následne vyzval sestry, aby prehodnotili posledné roky, či sa viac podobajú Ježišovi. Aby sa nedali oklamať protivníkovi, ktorý bude zúriť, aby ich zneistil, či znechutil, lebo vie, že si vybrali lepší podiel. Zároveň ich povzbudil, aby ako Panna Mária, vždy kráčali v Božej prítomnosti a boli dokonalé podľa jej vzoru.

Jana Kijovská, OSsR