Redemptoristky zo slovanských komunít diskutovali o možnostiach federácie

V kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku sa v dňoch od 6. 2. do 9. 2. 2018 uskutočnilo prvé stretnutie zástupkýň komunít z poľského Bielsko-Biała, ukrajinského Ľvova, slovenského gréckokatolíckeho kláštora vo Vranove nad Topľou, vrátane kežmarskej komunity. Prostredníctvom internetu sa sestry spojili aj s redemptoristkami z Petropavlovska v  Kazachstane, aby diskutovali o možnostiach a výzvach týkajúcich sa tvorenia federácií, ktoré im Cirkev dala za úlohu v apoštolskej konštitúcii Vultum Dei Querere, čo je dokument týkajúci sa ženského kontemplatívneho života. Stretnutie sa uskutočnilo tiež na podnet generála redemptoristov P. Michaela Brehla CSsR.

Veľmi vzácnym momentom v úvode stretnutia bola návšteva Misionárok Najsvätejšieho Vykupiteľa z Ukrajiny, ktoré sprevádzal viceprovinciál Michalovskej viceprovincie redemptoristov O. Metod Lukáčik CSsR a O. Mikuláš Tressa CSsR.

Ďalší dvaja redemptoristi povzbudili sestry nielen slovami, ale aj svojou prítomnosťou. O. Peter Slobodník CSsR, ktorý ich povzbudil k načúvaniu, čo Boh od nich chce v kontexte súčasného diania, keďže sa svet mení sestry sú pozvané k adekvátnej odpovedi, v poslušnosti Božej vôli. A P. Václav Hypius CSsR, provinciál provincie redemptoristov Bratislava – Praha, ktorý sa okrem iného podelil s vlastnými skúsenosťami z reštrukturalizácie, ako aj z pripravovaných zmien na európskej úrovni v ich reholi.  Avšak, jadrom jeho príhovoru boli slová povzbudenia, aby sestry nepozerali na svet ako na „zlý a skazený“ od ktorého by bolo najistejšie odizolovať sa, ale ako na svet, ktorý je „zranený“ a potrebuje, aby mu cez ich otvorenosť a špecifické poslanie sprostredkovali uzdravenie.

Zdroj: redemptoristky.sk

-msk-