Rehoľné spoločenstvá v Rakúsku vydali rehoľný kalendár

Pri príležitosti Roku zasväteného života vydali rehoľné spoločenstvá v Rakúsku po prvý raz rehoľný kalendár s najdôležitejšími sviatkami a spomienkami všetkých 200 spoločenstiev zasväteného života pôsobiacich v Rakúsku. Kathpress prináša týždenný sumár najdôležitejších rehoľných sviatkov so základnými informáciami o jednotlivých reholiach. Tento týždeň tak dáva do pozornosti sekulárny inštitút „Societas de Imitatione Christi“ vychádzajúci z ignáciánskej tradície. Členovia inštitútu pôsobia najmä v sociálnej oblasti.

Ďalej možno spomenúť Misionárov sv. Karola Boromejského a rehoľné sestry Boromejky. Kňazské bratstvo sv. Karola Boromejského získalo pápežské uznanie ako spoločenstvo apoštolského života v roku 1999. Vychádza z laického hnutia „Comunione e Liberazione“. Členovia bratstva pôsobia najmä vo farnostiach, na školách a univerzitách. Tu možno spomenúť arcibiskupa Paola Pezziho z Moskvy, ktorý je od roku 2011 predsedom Katolíckej biskupskej konferencie Ruska. Sestry Boromejky sú zas činné v zariadeniach pre starých ľudí alebo v materských školách. Kathpress tiež uvádza výročie posviacky tirolského opátstva Stams, ktoré má od roku 1984 titul basilica minor. Ide o cisterciánsky kláštor. Pri všetkých spomenutých rehoľných spoločenstvách sú uvedené i webové stránky spomínaných komunít.

zdroj:tkkbs.sk