Vykupiteľky prijali postulantku do noviciátu

V Roku sv.Terézie Avilskej, kedy si pripomíname 500. výročie jej narodenie, a v deň jej sviatku bola provinciálnou predstavenou sr. M. Dáriou Motykovou prijatá do noviciátu postulantka Miriama, ktorá prijala meno sr. M. Marta. Slávnosť sa konala v kaplnke provinciálneho domu v Spišskej Novej Vsi za účasti vdp. Emila Ragana, ktorý bol jej duchovným vodcom, rodičov a sestier z rôznych komunít. Slávnostnú svätú omšu celebroval vdp. Slavomír Gallik, spišskonovoveský dekan, ktorý požehnal a postulantke odovzdal rehoľné rúcho, závoj, medailu a Konštitúcie. Jej magistrou sa stala sr. Immaculáta, ktorá ju bude počas nasledujúceho roka doprevádzať a starať sa o jej formáciu.

Zdroj a foto: sdr.sk