Rehoľníci sa stretli s apoštolským nunciom na Slovensku

Predsedovia rehoľných konferencií KVPŽR a KVRP sr. Jana Kurkinová FMA a P. Václav Hypius CSsR spolu so zástupcami vyšších predstavených sr. Petrou Sičákovou SNPM a P. Rudolfom Uherom SJ sa 26. januára stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Máriom Giordanom. Dodatočne mu v mene zasvätených zablahoželali k jeho nedávnym okrúhlym narodeninám a  poďakovali mu za jeho službu a podporu zasväteného života.

Apoštolský nuncius vo svojom príhovore ocenil prínos zasvätených, zvýraznil ich významné miesto v živote Cirkvi a podelil sa s tým, ako vníma rehoľný život počas svojho pôsobenia u nás. Bolo pozitívne, že vyjadril podstatnosť a dynamiku zasväteného života. Povzbudil zasvätených neustále hľadať možné cesty dialógu a spolupráce v rámci Cirkvi, apeloval tiež na dôležitosť vydávania autentického svedectva jednoty a spoločenstva s biskupmi. Ocenil pastoračnú prítomnosť zasvätených na diecéznej a miestnej (farskej) úrovni, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania. V neposlednom rade tiež zvýraznil prvoradé poslanie zasvätených, a to poslanie modlitby, ktorá je a musí zostať podstatnou v živote každého zasväteného.

Sekretariát KVPŽR