Zasvätení sa stretnú s diecéznymi biskupmi na sviatok Obetovania Pána

Sviatok Obetovania Pána (2. februára) sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Deň zasväteného života. V tento deň sa už tradične biskupi stretávajú s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi na území ich diecéz. TKKBS prináša zoznam slávení, ktoré sa pri tejto príležitosti uskutočnia.

BRATISLAVA
Vo štvrtok 2. februára 2017 v Katedrále sv. Martina.
Svätá omša o 17:00 h.
Hlavným celebrant: Mons. Stanislav Zvolenský.
Stretnutie rehoľníkov bude pokračovať v Aule Benedikta XVI. (v budove Kňazského seminára).

BRATISLAVA – eparchia
V stredu 1. februára 2017 na Eparchiálnom úrade v Bratislave.
Stretnutie zasvätených spojené s kňazským dňom začne predpoludňajšou modlitbou v Katedrále Povýšenia Svätého kríža.
Program bude pozostávať z dvoch pracovných blokov (Amoris LaetitiaMitis et misericors Iesus), pričom druhý blok bude o spolupráci medzi duchovenstvom a zasvätenými a ako ju možno rozvíjať)
Archijerejská liturgia o 17:00 h. a modlitba Veľkej večierne zo Sviatku Stretnutia Pána
Hlavný celebrant: vladyka Peter Rusnák

TRNAVA
Vo štvrtok 2. februára 2017 na Arcibiskupskom úrade v Trnave.
Program na tému: „Slovo do života“ začne o 15:00 h.
Svätá omša o 18:00 h. v Kostole sv. Jakuba v Trnave, po nej adorácia.
Hlavný celebrant: Mons. Ján Orosch.

NITRA
Vo štvrtok 2. februára 2017 v katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre.
Svätá omša o 9:30 h.
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák.
Stretnutie bude pokračovať prednáškou Jozefa Švercela v aule Kňazského seminára a spoločným obedom.

BANSKÁ BYSTRICA
V sobotu 4. februára 2017 v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Starých Horách.
Program začne o 9:45 h modlitbou radostného ruženca.
Svätá omša o 10:30 h.
Hlavný celebrant: Mons. Marián Chovanec.
Po svätej omši bude v bazilike eucharistická adorácia a pohostenie v penzióne vedľa baziliky (Pension St. Maria).

KOŠICE
V sobotu 4. februára 2017 v dominikánskom kostole v Košiciach.
Svätá omša o 9.30 h.
Hlavný celebrant: Mons. Bernard Bober.
Nasledovať bude obed, prednášky, svedectvá a program bude zakončený spoločnými vešperami.

SPIŠSKÁ KAPITULA
V sobotu 4. februára 2017 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
Svätá omša o 10:00 h.
Hlavný celebrant: Mons. Štefan Sečka.
Nasleduje prednáška P. Michala Zamkovského CSsR o sv. Martinovi a spoločný obed.

ROŽNAVA
V sobotu 4. februára 2017 vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove.
Pobožnosť na fatimskú sobotu a svätá omša o 10:00 h.
Hlavný celebrant: Mons. Stanislav Stolárik.
Potom bude nasledovať prednáška a obed.

PREŠOV
V sobotu 4. februára 2017 v bazilike minor v Ľutine.
Hlavný celebrant: Mons. Ján Babjak SJ.
Slovenská archijerejská svätá liturgia: o 9.00 h.
Po liturgii bude nasledovať prednáška P. Juraja Pigulu OSA, diskusia a obed.

Príspevok je aktualizovaný na tkkbs.sk

Zdroj: TK KBS, diec, ml; mk
-fc-