Rehoľníci v Sýrii sa pripravujú na Rok zasväteného života

Asi 50 rehoľníkov a rehoľníc, pochádzajúcich z regiónu Damask a zo 16 rôznych kongregácií a inštitútov zasväteného života, bolo účastných na stretnutí s biskupom Georges Abou Khazenom a arcibiskupom Mariom Zenarim, apoštolským nunciom v Sýrii.

Stretnutie, organizované v konvente františkánov na predmestí Damasku Bab Tuma slúžilo pre konfrontáciu s požiadavkami kladenými na zasvätený život v situácii poznačenej konfliktom a rastúcou chudobou, ktoré trápia sýrske obyvateľstvo viac ako tri roky.
Na stretnutí bol prítomný aj mons. Dal Toso, sekretár Pápežskej rady Cor unum, a mal tak možnosť počúvať rozprávanie a svedectvá o apoštolskej práci rehoľníkov v kontexte poznačenom bolesťou a strachom.
„Stretnutie,“ ako podal správu agentúre Fides vikár Aleppa Abou Khazen, „bolo vzácnou príležitosťou útechy pre všetkých a podpory, ktorú sme si navzájom ponúkli. V situácii, v ktorej žijeme, môže byť láska Boha zažitá konkrétne iba vtedy, keď druhí sú schopní vidieť jej odraz, ktorý ponúkneme našim bratom my sami so svojimi našimi obmedzeniami a slabosťami.“
Stretnutie ponúklo možnosť na prípravu programu na začiatok Roka zasväteného života aj v Sýrii, ktorý tamojší rehoľníci a rehoľníčky chcú prežiť ako moment spoločenstva a znovuobjavenia svojho povolania.
Pre tento cieľ bola založená komisia, poverená pripraviť iniciatívy, ktoré budú oznamované počas celého roka, a to odo dňa otvorenia Roka zasväteného života, ktorým je 30. november.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-