Rehoľný život – sú…

Z reholí a kongregácií vyšlo množstvo skvelých žien a mužov, ktorí posunuli dopredu nielen Cirkev, ale aj ľudstvo.

O tom, aká je súčasná situácia a vyhliadky na budúcnosť v rehoľnom spôsobe života sa na TV Lux rozprávali 4. marca 2019 v relácii V Samárii pri studni, ktorú moderoval Pavol Prikryl.

Hosťami boli:
p. Václav Hypius CSsR – predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS)
p. Vladimír Kasan OSB – člen rady KVRPS
sr. Jana Kurkinová FMA – tajomníčka KVRPS
sr. Marta Chraščová CSSsS – sekretárka KVRPS

Watch video!