Report: Zemetrasenie v Albánsku (aktualizované 1.XII.2019 o 20:00)

Portál zasvatenyzivot.sk prináša preklad reportu o situácii po zemetrasení v Albánsku. Report pripravil o. Antonio Leuci, RCJ a tím národnej Charity Albánsko zodpovedný za poskytnutie pomoci pri zemetraseniach, do slovenčiny preložil o. Tomáš Kuník.


Bilancia zemetrasenia

K dnešnému dňu je už 51 obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 6,4, ktoré v utorok 26. novembra zasiahlo Albánsko, zranených je viac ako 2 000.  Už po prvých dňoch sa ukazuje dopad zemetrasenia, ktoré poškodilo stovky budov a tisícky obydlí; tisíce ľudí ostali bez domova. Podľa prvého predbežného vládneho odhadu sa počíta viac ako 10 000 osôb bez domova. Stále prebieha overovanie zistení a toto číslo bude istotne naďalej rásť. Prvá analýza zo zdrojov tímu Charita Albánsko (ďalej CA) ukazuje, že počet evakuovaných osôb sa môže priblížiť k 30 000 (to sa ukáže v najbližších mesiacoch).

Séria otrasov pokračuje ďalšími, aj silnými, otrasmi v rôznej intenzite aj 30. novembra.

V týchto dňoch sa ukázalo mnoho kritických oblastí, počínajúc ťažkou koordináciou riadenia zásahov v teréne, nepoznaním situácie a zťaženému prístupu na postihnuté územie, až po zmätok v organizovaní pomoci.

Dosah zemetrasenia bol rozsiahly a mnohé mestečká utrpeli ťažké škody a stále je potrebné ich monitorovať. Fáza prieskumu a pomoci je aktuálne ukončená.

Údaje o pôsobení Charity Albánsko

Stále pokračujú monitorujúce prehliadky územia s cieľom dostať sa do všetkých zasiahnutých oblastí. Viac ako štvrtina územia Albánska bola ťažko zasiahnutá: najviac diecéza Tirana-Drač, ťažko zasiahnuté sú diecéza Lezha a celá severná časť Diecézy Juh. Diecéza Juh má okrem toho oblasť Korče, ktorá už predtým bola tvrdo zasiahnutá zemetrasením 1. júla t.r.; v tejto oblasti národná Charita spolupracuje s diecéznou. Akcia mapovania bude kontinuálne pokračovať najbližšie dva mesiace a počínajúc budúcim týždňom (2.XII., pozn. red.) bude rozdelená na tematické oblasti s cieľom vytvorenia čím detailnejšej analýzy vzhľadom na podmienky školských a zdravotníckych zariadení, ekonomických a poľnohospodárskych aktivít. Ďalší typ mapovania bude nasmerovaný na štruktúry ubytovania a miesta prijatia tak vládne (kde sú umiestnení evakuovaní) ako aj tie, ktoré patria do siete Katolíckej cirkvi v Albánsku – tie už prijali, alebo sú ochotné prijať osoby postihnuté zemetrasením.

LEZHA (30.11.) (čítaj Leža)

Kraj Lezha pozostáva z troch okrskov, ktoré boli zemetrasením ťažko postihnuté: Kurbin, Mirdita a Lezha.

V prvých dňoch tieto tri okrsky neboli považované za oblasti s krízovou situáciou, ale 29. novembra večer vláda vyhlásila krízový stav aj v Kraji Lezha.

ISHEM (30.11.) (čítaj Išem)

Ishem je bývalý okrsok Dračského kraja na severozápade Albánska. Bol zasiahnutý početnými zemetraseniami rôznej intenzity. Otras, ktorý spôsobil najväčšie škody bol 26. novembra. Asi 40 % budov je neobývateľných, 20 % je v neistom stave z dôvodu hlbokých prasklín a 40 % sa zemetrasenie nedotklo (jedná sa hlavne o novšie budovy, ktoré majú jedno alebo dve poschodia). Niektoré rodiny boli ubytované v stanoch, väčšina strávila noc u svojich príbuzných, alebo vo svojom aute.

Doteraz je stanov len málo (asi 5 – 7 stanov vo štvrti Kertushaj), zopár matracov, žiadne sociálne zariadenie; aj samotné stany boli len neistým útočiskom, pretože do nich mohlo ľahko napršať. Ľudia sa chránia aspoň takto. Prvá pomoc nebola poskytnutá, bol nedostatok pitnej vody, avšak jedlo zabezpečené bolo, rovnako aj prikrývky ale nedostali ich všetci (len starí a chorí).

BUBQ (30.11.) (čítaj Bubč)

Administratívna jednotka Bubq je pomerne rozsiahla, počíta 7 dedín: Bubq, Mazhë e Madhe, Mazhë e Vogël, Budull, Bilaj, Murqinë, Mallkuç.

Všetky dediny sú zemetrasením silno zasiahnuté.

Od skorého rána 26. novembra 2019 bola oblasť zasiahnutá mnohými otrasmi rôznej sily, ale otras, ktorý spôsobil najväčšie škody bol ten o 3:55 dňa 26. novembra. Rovnako zemetrasenie o 7:00 ráno zničilo niektoré domy poškodené pri prvom otrase.

V Bubq sme navštívili mnohé domy s veľkými škodami vnútri, jeden veľký dom bol zničený úplne.

V Mallkuç najmä vo vyššie položenej časti (nazývanej Tarinë), bolo úplne zničených viac ako 10 domov.

Komunita v Budull informovala o škodách na 20 domoch, z ktorých 15 je takmer úplne zničených.

V Mazhë e Vogël je následkom zemetrasenia evakuovaných 23 rodín.

Ľudia žijú v stanoch, autách alebo vlastnoručne vyrobených úkrytoch. Aj tí, ktorí nehlásia veľké škody, majú strach vrátiť sa do svojich domov.

Navštívili sme administratívnych pracovníkov. Jednou je aj pani Suzana Daci, zodpovedná za služby a sociálne služby. Povedali nám, že celkovo je 221 domov neobývateľných, no kým sme sa rozprávali s druhým človekom, číslo už bolo 250.

Z toho, čo sme pochopili od obyvateľov a z pozorovania na mieste, neobývateľných domov je viac a pokračujúce otrasy ukazujú aj tie škody na domoch, ktoré po prvom zemetrasení ešte neboli viditeľné.

Len v centre mestečka Bubq boli obyvatelia presvedčení, že najmenej 250-300 domov je neistých, kým v Budull je počet 21 a v Mazhë e Vogël 23.

Treba vziať do úvahy, že aspoň 90 % populácie spí a žije mimo domu a priemerne 2 domy z 3 sú určite neobývateľné (možno dokonca 70 %).

V prvých dňoch po zemetrasení miestna administratíva rozbehla prieskum terénu, ale zo zhromaždených informácií vyplýva, že prieskum a vyhodnotenie boli vykonané odborníkmi z iných oblastí, nie inžiniermi či odborníkmi v stavebníctve.

Ľudia chcú byť blízko svojich domov – v oblasti sú len súkromné domy (jedno- najviac trojpodlažné), žiadna veľká budova.

Možnosť ísť inde odmietajú, ale potrebujú aspoň stan na záhradu, aby sa mohli starať o domáce zvieratá, záhrady a kontrolovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať s ich domami.

Z miestnej administratívy sme dostali informáciu, že bolo odovzdaných 132 stanov v rôznych častiach oblasti, najmä albánskymi vojakmi, ale väčšina z nich je nízkej kvality a nevydržala nápor dažďa z posledných dní.

Naozaj, v stanoch, ktoré sme navštívili sa už nedá bývať, nakoľko ich dážď zničil. Stany boli rozdané najmä v Bubq, Mazha e Vogël a Mallkuç, kde sú škody najviditeľnejšie.

Obyvatelia sa vyjadrili, že do stanov tečie voda, nemajú elektrinu a ani možnosť kúriť a variť.

Administratíva odhaduje, že bude potrebných aspoň ďalších 200 stanov, ale z pozorovania na mieste to môže byť ešte viac.

Čo sa týka hygieny, nebola poskytnutá žiadna pomoc, osoby vykonávajú hygienu/potrebu na nebezpečných miestach alebo sú odkázané na maštale.

Prikrývky, matrace a postele neboli poskytnuté.

Zdravotnícke centrá neboli poškodené (okrem toho v Bubq, s niekoľkými vonkajšími škodami súvisiacimi s internetovým vysielačom), no budovy škôl nie sú bezpečné ani použiteľné (to sme overili priamo v Budull, Bubq a Mallkuç, kde sú veľké viditeľné škody).

Jedna rodina v Budull je evakuovaná priamo v zdravotníckom zariadení, ale vo všeobecnosti rodiny neopúšťajú svoj pozemok.

Centrálne zdravotné stredisko v Bubq bolo otvorené, ale lekári do dedín nechodia.

Jedlo a prikrývky boli odovzdané miestnej administratíve. Sú v malom sklade v Bubq k dispozícii pre všetky okolité obce, ale distribučný systém sa javí ako značne neporiadny a nie dobre organizovaný. Obyvatelia sa boja, že pomoc nebude rozdeľovaná spravodlivo, nedôverujú pracovníkom administratívy. Každá osoba, s ktorou sme sa stretli, zdôrazňovala potrebu distribúcie pomoci (najmä diek, stanov, matracov) systémom „od domu k domu“, aby sa zabránilo „šakalizmu“ a korupcii.

Väčšina rodín si jedlo kupuje a vzájomne si pomáha chlebom a mliekom.

Ľudia boli zjavne rozrušení a cítili sa veľmi osamelí; pre mnohé rodiny sme boli prví, kto ich po zemetrasení navštívil. Súčasne pookriali v porovnaní s miestami, kde boli aj obete na životoch. Fakt, že sú vôbec živí im dodáva odvahu. Najväčšia časť z nich prežila, pretože ich zobudil už prvým otras o 2:30 a tak mohli z domu ujsť skôr, ako sa dom zrútil.

GRAMSH (30.11.) (čítaj Gramš)

Gramsh je albánske mesto, ktoré sa nachádza v juhovýchodnej časti Albánska a má 24 231 obyvateľov. Gramsh bol zasiahnutý zemetrasením 26. novembra.

Podľa poslednej aktualizácie mestského úradu je 8 budov označených za neobývateľné, 9 domov čiastočne poškodených. Niektoré rodiny boli presunuté do 6 stanov, ďalšie k príbuzným. Mesto poskytlo jedlo. Jedna poškodená škola sa považuje za nepoužiteľnú až do rekonštrukcie. Nepôsobí tu žiadna NO (nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä v krízových situáciách; pozn. red.). Kongregácia Dcér kresťanskej lásky (vincentky) poskytuje útočisko pre 27 obyvateľov mesta a už nemá kapacitné možnosti prijať ďalšie osoby.

RAFAELO HOTEL – SHËNGJIN (30.11.) (čítaj Šendžin)

Hotel Rafaelo hostí evakuované rodiny z Laču, Lezhe, Torovice a Thumane. V rozmedzí 2 kontrolných návštev počet osôb rastie, ale neexistuje skutočný zoznam evakuovaných. Ide asi o 600 rodín. Hotel ponúka ubytovanie a 3 jedlá denne. Šiesti lekári dobrovoľníci sa striedajú pri poskytovaní lekárskej pomoci. Rovnako poskytujú pomoc 4 psychológovia. Napriek tomu sa zdá, že nie sú oficiálne organizovaní, sú tam len ako jednotlivci. Pomoc poskytli rôzne organizácie, počnúc Charitou Lezha, ktorá ponúkla jedlo a ďalšie materiálne veci. Okrem charity tu pôsobia aj:

  • World Vision a ďalšia organizácia, ktoré sa ponúkli pre aktivity s deťmi. Jediné, čo potrebujú, je priestor, aby to mohli robiť.
  • Červený kríž poskytuje jedlo a oblečenie.
  • 4 ďalšie organizácie prišli poskytnúť pomoc, ale nepoznám ich mená.
  • Mnohí jednotlivci.

TOROVICË (30.11.)

Mestečko Torovica bolo zasiahnuté početnými zemetraseniami rôznej sily. Počas noci z 29. na 30. novembra miestne úrady vyhlásili za neobývateľnú 1 budovu. Mestečko pozostáva z viacerých budov, ktoré sú na spadnutie. Je to chudobné mesto v chudobnej oblasti. Zo spomenutých budov bolo evakuovaných 20 rodín, 3 ešte prebývajú v iných opustených budovách a 17 rodín (50 osôb) bolo evakuovaných do Shëngjinu. Zo strany kompetentných autorít nebola vykonaná žiadna obhliadka pre tie rodiny, ktoré sú ešte v schátraných budovách.

Nepôsobí tu žiadna NO, žiadna štátna inštitúcia, súkromné firmy alebo iné neformálne skupiny. V tejto oblasti sú prítomné rehoľné sestry a farnosť.

BELSH (30.11.) (čítaj Beľš)

Ako takmer celé územie Albánska, aj Belsh bol zasiahnutý početnými otrasmi, ktoré sa prehnali Albánskom 26. novembra. Podľa najnovších údajov bolo poškodených 46 budov. 1 dom a 1 činžiak boli vyhlásené za neobývateľné. 76 rodín bolo presunutých do 16 stanov, ktoré poskytlo mesto. Mesto poskytuje aj jedlo a prikrývky. Žiadna prítomnosť NO.

CËRRIK (30.11.) (čítaj Crik)

Podľa poslednej aktualizácie informácií o škodách, bolo na meste podaných 62 žiadostí o obhliadku budov, z ktorých 2 boli vyhlásené za neobývateľné. 2 rodiny boli premiestnené do stanov a je im poskytovaná pomoc formou jedla, postelí, prikrývok a ďalších potrieb. Jedna rodina našla útočisko u príbuzných. Žiadna špeciálna potreba, čo sa týka zvláštnych potrieb pre starých či zdravotne znevýhodnených. Žiadna prítomnosť NO. Je tu však neformálna dobrovoľnícka skupina, ktorá pomáha s jedlom a oblečením.

VAQARR (28.11.) (čítaj Vačar)

Zóna Vaqarr pozostáva z 10 dedín, ktoré sú vo veľkom geografickom rozmedzí. Škody v tejto oblasti boli spôsobené na domoch a maštaliach. 100 domov bolo zničených úplne a ďalších 308 má vážne alebo čiastočné poškodenia.

V tejto oblasti neboli hlásení mŕtvi alebo zranení. Všetci vyšli von pred zrútením budov. Doteraz bolo zhodnotených len 90% potrieb v oblasti. Zasiahnuté osoby sú traumatizované, nielen tie, ktorých domy boli úplne zničené, ale aj tí, ktorí utrpeli menšie škody. Je ťažké definovať skupiny, ale väčšinou sa jedná o rodiny s 5 členmi. Miestne obchody sú čiastočne poškodené, jedna škola bola zatvorená, ďalšia je vo výstavbe. Elektrická energia nefunguje a treba prídavné zdroje tepla.

Väčšina úplne zničených domov bola totiž už predtým zasiahnutá zemetrasením, ktoré bolo v septembri.

PEZA (28.11.)

Región Peza pozostáva z 9 dedín na veľkej geografickej ploche. Škody v tejto oblasti sú na domoch, ale aj na školách a jednej materskej škole.

50 úplne zničených domov a ďalších 260 z vážnymi poškodeniami. 1 vážne poškodená škola v Peza e Madhe bola mimo používania od zemetrasenia v septembri. 1 škola bola čiastočne poškodená v Peza Helmes a bola zatvorená. Niektoré škôlky utrpeli čiastočné škody  a potrebujú rekonštrukciu. Boli poškodené aj niektoré maštale, ale neexistujú presné čísla. V tejto oblasti neboli hlásení mŕtvi ani zranení. Doteraz bola vykonaná obhliadka len 75% zhodnotenia potrieb v oblasti. Medzi ľuďmi je panika a strach. Ľudia nechcú odísť zo svojich domov, okrem tých rodín, ktorých domy boli úplne zničené. Pre rodiny bolo zabezpečených 16 stanov, ďalšie rodiny bývajú u susedov alebo príbuzných, niektorí vonku. Aj tu je ťažké definovať skupiny, ale ide najmä o rodiny s najviac 5 členmi a deťmi v rôznom veku. Nachádzajú sa tu aj starí a zdravotne znevýhodnení.

NDROQ (28.11.) (čítaj Ndroč)

Región Ndroq má 12 dedín na veľkej geografickej rozlohe. Škody v tomto regióne boli na domoch a maštaliach. 70 domov bolo zničených úplne, ďalších 300 utrpelo čiastočné poškodenie. V tejto oblasti nie sú mŕtvi ani zranení. Doteraz bola vykonaná obhliadka len 50% zhodnotenia potrieb v oblasti. Zasiahnuté osoby sú traumatizované, nielen tí, ktorých dom bol zničený úplne, ale aj tí, ktorí utrpeli menšie škody. Doteraz bolo poskytnutých 8 stanov, keďže ďalších 20, ktoré im boli poslané, bolo nefunkčných. Je ťažké definovať skupiny, ale ide najmä o rodiny s najviac 6 členmi. Elektrická energia nefunguje a treba prídavné zdroje tepla. Väčšina úplne zničených domov bola zasiahnutá zemetrasením v septembri.

SHIJAK (28.11.)

20 úplne zničených viacposchodových domov. Škody na 9 školách a škôlkach.

Posudok je v štádiu vývoja.

KAMZA (28.11.)

Poškodené budovy, praskliny na múroch v oblasti Valias. 15 rodín bude musieť byť evakuovaných, lebo hrozí, že sa ich domy zrútia. V oblasti sú veľmi staré domy, zemetrasenie len zhoršilo situáciu a je nutné vykonať obhliadku.

Jedna z rodín v oblasti Bathore žije vo veľmi zlých podmienkach, ich dom je vo veľmi nebezpečnom stave, ale nechcú z neho odísť.

KURBIN, LAÇ (28.11.)

Škody na budovách, niektoré z nich sú neobývateľné, polícia na nich uzatvorila vchod, aby sa do nich nedalo vojsť. Aj závody utrpeli škody. Zasiahnuté boli všetky skupiny obyvateľstva, najviac dôchodcovia, zdravotne znevýhodnení a rodiny s viacerými deťmi.

VORE (28.11.)

Mesto Vora bolo zasiahnuté mnohými otrasmi rôznej sily. Zemetrasenie, ktoré spôsobilo najväčšie škody bolo 26. 11. 2019. Zhruba 222 budov je neobývateľných (z nich najväčší počet tvoria budovy s 5 a viac poschodiami). 1 004 rodín je mimo domova a 13 závodov je poškodených (toľko oficiálna správa mestského úradu).

Niektoré rodiny boli presunuté do stanov, iné nocujú v autách alebo u príbuzných. Doteraz bolo v meste Vora a okolitých dedinách poskytnutých 20 stanov. V každom stane prebýva 13-20 osôb, ale nemajú elektrinu. Úrady poskytli len málo postelí, matracov a prikrývok. Mesto poskytuje fast food. 12 rodín je v budove materskej školy a očakáva sa, že sem prídu bývať aj iné rodiny. Pre osoby v stanoch boli pripravené 4 toalety. Nie je tu však pitná voda, ani možnosť umyť sa. Osoby, ktoré bývajú v stanoch povedali, že ich nenavštívil žiadny lekár. Zdravotnícke centrum zorganizovalo smeny zdravotných kontrol a poskytlo prvú pomoc. Sú tu však len 2 lekári, ktorí pochopiteľne len ťažko môžu všetkých vyšetriť. Psychologická pomoc bola spomenutá ako nevyhnutnosť najmä pre deti. Osoby sú viditeľne rozrušené. Jediná inštitúcia, ktorá bola poškodená a vyhlásená za neistú je budova mestského úradu. Úrad sa fakticky presunul do inej budovy. Na zdravotníckom centre sa nachádzajú trhliny. Na materskej a strednej škole nie sú viditeľné škody. Prítomnosť NO, štátnych inštitúcií, súkromného sektora či iných neformálnych združení je minimálna.

DRAČ (alb. DURRËS)

Situácia v Drači je všetkým známa z médií. 701 neobývateľných budov a tisíce evakuovaných. Mnoho ľudí z mesta odišlo, pretože situácia je nebezpečná a pokračujú otrasy z usadzovania.

Územie bolo 28.11. uzatvorené, osoby boli z neho presunuté do hotelov a školských telocviční. Podľa médií do 100 osôb – najmä Rómov – čakalo na prevoz do Kosova alebo na ubytovanie. Oficiálne informácie neboli k dispozícii.

THUMANË (čítaj Thuman)

Oblasť Thumanë utrpela spolu s Dračom najväčšie straty na životoch. Spadli 3 činžiaky a desiatky budov sú neobývateľné. Asi 700 evakuovaných. Počnúc 28. novembrom ministerstvo vnútra obmedzilo vstup na územie len pre evakuovaných a personál ministerstva. Sily poskytujúce pomoc boli koordinované ministerstvom a zdá sa, že boli lepšie zorganizované. Ľudia radšej ostávajú v malých stanoch blízko pri dome, ako by mali ísť do veľkých stanov na polia.


NAJURGENTNEJŠIE POTREBY:

Autority sa zhodujú v urgentnej potrebe stanov, postelí, prikrývok, šiat a jedla pre deti vo veku 0 – 3 roky. Na základe rozhovorov s osobami, ktoré sú ubytované v stanoch vieme, že ich najväčšia starosť sú ich domovy. Na základe pozorovaní personálu sú najurgentnejšími potrebami: útočiská, postele a matrace, prikrývky, hygienické pomôcky a lieky pre chorých.

Ďalšie informácie o evakuovaných:

  • Viac ako 2 000 osôb je evakuovaných v oblastiach Kosova postihnutých zemetrasením.
  • Viac ako 1 500 osôb je evakuovaných v oblasti Vlory postihnutej zemetrasením.

Analýza vzniknutej situácie zo stretnutia s klérom diecézy Tirana-Drač

Z 19 farností bolo na stretnutí prítomných 16. Deväť farností oznámilo škody na svojich budovách, v troch farnostiach sú evakuované sestry a kňazi. Kňazi a sestry referovali, že počet evakuovaných v každej farnosti sa mení od niekoľkých rodín až po viac ako 250. Päť farností poskytuje evakuovaným osobám ubytovanie, celkom 100 ľudí. Hlavné potreby: oprava budov (12 farností zo 16), ubytovanie (11), psychologická podpora (8), jedlo (8), hygienické potreby (7), matrace a prikrývky (4).

Diecéza Lezha

Farská budova, ubytovanie a kostol v Shënkoll (kde býva aj prezident Charity Albánsko) je neobývateľná. Diecézna charita Lezha poskytuje pomoc 500 evakuovaným osobám. 30. novembra bolo uskutočnené mapovanie potrieb farností diecézy Lezha, presné údaje budeme mať neskôr. Pomoc sa poskytuje evakuovaným osobám v hoteli Rafaelo v Shëngjine.

Diecéza Rrëshen

Diecéza Rrëshen hlási 20 evakuovaných rodín s neobývateľnými domami. Čakáme na kompletné mapovanie zo zóny Burrel.

Diecéza Skadar (alb. Shkodra)

Niektoré kláštory a farnosti poskytujú ubytovanie 50 evakuovaným rodinám.

Diecéza Juh

Ubytovanie sa poskytuje asi 30 rodinám. Počas víkendu skompletizujú mapovanie miest Lushnje, Cërrik, Elbasan, Peqin a Librazhd.

Momentálne Charita Juh veľmi pomáhala Charite Albánsko a diecéznej charite Tirana-Drač ľudskými zdrojmi a materiálnou pomocou.

Diecéza Sapa

Pracovníci Charity Sapa pomáhali Charite Albánsko a dobrovoľníkom Charity Tirana pri distribúcii materiálnej pomoci.

Aktuálne aktivity Charity Albánsko (CA):

– Odhad: CA pokračuje v odhadovaní potrieb v okrajových oblastiach, ktoré ešte nikto nenavštívil.

– Útočište: asi 200 rodín je ubytovaných vo farnostiach, rehoľných domoch, cirkevných budovách po celej krajine a vo všetkých diecézach.

– Distribúcia: CA prijíma dary a materiálnu pomoc, ktoré sa následne distribuujú cez sieť diecéznych charít, farností a rehoľných kongregácií. Niektoré diecézy, farnosti a kongregácie zbierajú materiálnu pomoc aj priamo na mieste a priamo ju rozdávajú zasiahnutému obyvateľstvu.

– Zdravie: v spolupráci s CA sa Misericordia koordinuje s miestnym zdravotníckym centrom a zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť.

– Partnerské inštitúcie spolu s ďalšími miestnymi a medzinárodnými NO, ktoré sú ochotné spolupracovať cez CA: Misericordia, Mary World of Loreto, VIS, Food Bank Albania.

Ambasciatori di pace a skupiny dobrovoľníkov diecéznych charít a farností sa striedajú v aktivitách služby na celom zasiahnutom území. Denne je prítomných asi 100 dobrovoľníkov.

Štruktúra a načasovanie prác CA vo výnimočnom stave:

V utorok (3.XII.) bude v sieti medzinárodnej charity spustený „Rapid Response Appeal“ s účelom pokrytia výdavkov za prvé dva mesiace. Hodnota tohto „RRA“ sa odhaduje na 250 000€. Práce v RRA budú spočívať v nasledujúcich 4 oblastiach potrieb a budú vykonané cez farnosti jednotlivých diecéz a aktivít v teréne

Trvanie RRA bude 2 mesiace. V tomto časovom rozmedzí CA skompletizuje mapovanie potrieb (aj podľa tematických oblastí) a uskutoční „Emergency Appeal“ na členov medzinárodnej siete charity. Emergency Appeal bude trvať 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia). Paralelne s ním budú identifikované projekty bilaterálnych programov s jednotlivými darcami a rôznymi dĺžkami.

Čo sa týka finančného riadenia darov, hľadá sa spôsob, ako čím viac zahrnúť zbieranie milodarov jednak z, ale aj mimo oblasti pôsobenia CA a tak rozbehnúť mechanizmy transparentnosti a riadenia finančnej a materiálnej pomoci.

Zásobovanie predpokladá riadenie 2/3 skladov a jedného hromadného skladu v Taliansku (vzhľadom na rozsah množstva materiálnej pomoci, ktorú chcú poslať talianski darcovia) s podporou Misericordia v Taliansku. CRS podporuje CA v nastavení mechanizmov riadenia a komunikácie v distribúcii vyžiadanej zbierky. Colná služba CA bude musieť byť informovaná o preclení tovaru podľa pravidiel a kritérií, ktoré sa teraz tvoria. Vláda stanovila presné kritériá čo sa týka zbierky vecí a produktov pre obete zemetrasenia a systém, ktorý sa zavádza bude zodpovedať kritériám zákona. Žiaden náklad, ktorý nesplní tieto kritériá, rovnako ako súkromné iniciatívy, nebudú môcť byť aktivované bez toho, aby bola s CA zdieľaná ich presná modalita.

Komunikácia je podstatná zložka procesu konania v krízovej situácii. S cieľom vyhnúť sa nepravdivým informáciám alebo súkromným mienkam, bude menovaný „Communication Officer“, aby uľahčil komunikáciu medzi ľuďmi a inštitúciami, aby uľahčil komunikáciu vnútri siete CA a aby uľahčil komunikáciu medzi riaditeľmi. Táto figúra bude na pomoc prezidenta, riaditeľa a krízového manažéra. Téma komunikácie je veľmi citlivá a je nasmerovaná na uľahčenie operatívnej transparentnosti diela CA v tejto krízovej situácii. CA si je plne vedomá, že je pod lupou mnohých pozorovateľov.

Operatívna štruktúra krízovej situácie CA, po spolupráci s členmi medzinárodnej siete na základe objavených potrieb, bola nastavená takto:

Vzhľadom na rozsah škôd a namáhavú prácu, ktoré zamestnávajú celú CA, bude od donorov mnohých programov a projektov, ktoré sú aktuálne v CA rozbehnuté na národnej úrovni, požadované zastaviť na mesiac aktivity, okrem projektov priamo nasmerovaných na podporu osôb.

Osobitná pozornosť bude venovaná tímu Diecéznej charity Tirana-Drač.

Preklad: Tomáš Kuník
Jazyková úprava: Františka Čačková