Reťazová modlitba kláštorov v Holansku

Opát trapistického Opátstva našej Pani z Koningshoeven Bernard Peeters poslal list všetkým mníšskym komunitám v Holandsku, v ktorom prosí o zapojenie sa do reťazovej modlitby počas celého Roka zasväteného života. Táto iniciatíva má podľa opáta trojaký cieľ: „Poďakovať za minulosť, objať s nádejou budúcnosť, duchovne sa zjednotiť s kláštormi na celom svete.“ Každá komunita si rezervuje jeden týždeň na modlitbu a slobodne si zvolí spôsob, ako bude modlitbu animovať. Opát Peeters, ktorý iniciatívu koordinuje, odporúča pripojiť prosbu navyše v rannej modlitbe a v modlitbe večer, alebo počas Eucharistie. Trapistické opátstvo organizuje modlitbové stretnutie aj večer 29. novembra v spojení so slávením otvorenia Roka zasväteného života v Ríme.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-