Slovenské logo pre Rok zasväteného života

Slovenské logo pre Rok zasväteného života vychádza z výzvy pápeža Františka „Zobuďte svet“. Výzvy, ktorá aktivizuje k bdeniu so zažatými lampami, k vyjdeniu zo stereotypov zaužívaného spôsobu života, k tomu, „aby sme prijali Boží dnešok a jeho novoty, apeluje na nás, aby sme na základe vernosti, bez strachu a odporu vedeli prijať ‚Božie prekvapenia‘“ (Skúmajte 10). Hranatý tvar sviečky naznačuje dom, z ktorého ako z večeradla sa učeníci rozpŕchli plní Ducha do ulíc. Dnes to znamená vyjsť na periférie vo všetkých jej významoch a priniesť svetlo Kristovej lásky cez svedectvo života v ohlasovaní evanjelia radosti a nádeje (Evangelii gaudium 20).
V liste pre zasvätených Skúmajte pápež František povzbudzuje prechádzať cestu života so zanietením, „nechať sa viesť Duchom Svätým, nikdy nie prísnym, strohým, uzatvoreným, ale stále otvoreným voči Bohu, ktorý hovorí, ktorý otvára, ktorý vedie, ktorý pozýva k novým horizontom“ (Homília pápeža Františka na Deň zasvätených 2. 2. 2014).
Byť svetlom sveta a nechať sa dnešným svetom „vyrušovať“ znamená žiť v prorockom nepokoji, ktorý vedie k skúmaniu Božích znamení a nových ciest.
Aj pre nás zasvätených je tu výzva „zobuďte sa“ a žite so zanietením pre Krista, zanietením pre ľudstvo (Kongres o zasvätenom živote, 2004), byť si navzájom svetlom.
Logo má v sebe výrazný plameň, ktorý nás uisťuje o pôsobení Ducha Svätého, ak sa mu otvoríme, čo naznačujú plamienky, ktoré sa neprelínajú a neuzatvárajú do seba. Dynamika plameňa pozýva k rastu, k učeníctvu. Tieto dva horiace plamienky sú zároveň symbolom radosti, života, ktorý pozýva k spolupráci medzi zasvätenými, k spoločnému hľadaniu a k vzájomnému dopĺňaniu sa, ako aj k nádeji, že aj dnes sa mnohí mladí zapália pozvaním: „Poď a nasleduj ma!“

Monika Skalová