Rím bude hostiť Svetové stretnutie mladých zasvätených

Asi 4000 mladých zasvätených mužov a žien z celého sveta príde do Ríma na Svetové stretnutie mladých zasvätených, ktoré sa bude konať v dňoch od 15. – 19. septembra. Názvom podujatia znie: „Prebuďte sa svet – evanjelium, proroctvo, nádej“. Organizuje ho Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v rámci Roka zasväteného života.
Ciele stretnutia možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: skúsenosť formácie prostredníctvom biblického, teologicko-charizmatického a ekleziologického vzdelávania v základných prvkoch zasväteného života; ponúknuť priestor pre zdieľanie osobných skúseností, túžob a formačných očakávaní; sláviť a dosvedčovať krásu svojho povolania.
V programe podujatia je každé ráno stretnutie v Aule Pavla VI., kde budú účastníci stretnutia uvažovať nad témami povolania, bratského života a poslania. Popoludní sú v rôznych častiach Ríma naplánované rozhovory a zdieľanie a na večer sú navrhnuté iniciatívy, ako púť ohlasovania (misijná noc v centre Ríma), púť stretnutia (program s niektorými partnerskými cirkevnými organizáciami (Caritas, spoločenstvo sv. Egídia, Talitha Kum), púť krásy (komentované prehliadky vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky).
Tri udalosti nadchádzajúceho Svetového stretnutia mladých zasvätených budú otvorené pre všetkých: modlitbová vigília 15. septembra o 20.30 na Námestí svätého Petra, ktorú bude viesť sekretár kongregácie pre zasvätených Mons. José Rodríguez Carballo OFM, eucharistická slávnosť v pápežskej Bazilike svätého Petra s prefektom kongregácie kardinálom Joao Braz de Avizom 19. septembra o 11.30, a večer hudby a svedectiev na Námestí svätého Petra v piatok 18. septembra o 20.30. Následne v sobotu 19. septembra sa uskutoční slávnosť spomienky na svätých a mučeníkov zasväteného života. Pôjde o modlitbovú procesiu, ktorá vyjde od kostola Santa Maria in Aracoeli, bude pokračovať cez Mamertinovo väzenie a Fori Imperiali až do Kolosea.

(Zdroj: RV; -jk-)

-jp-