Rupnikova kniha Pri stole v Betánii už v slovenčine

Kniha Marka Ivana Rupnika SJ Pri stole v Betánii, ktorá vychádza v slovenčine, je ďalším pokračovaním jeho exegézy Božieho slova. Príbeh Hľadám svojich bratov o Jozefovi a jeho bratoch vystriedajú iné udalosti a stretnutia. Nový príbeh sa odohráva v Betánii pri stole s Ježišovými priateľmi.

V knihe autor uvádza: „Priateľstvo je najsilnejším a najautentickejším svedectvom tých, ktorí sú spasení. Preto nemá predurčené formy, ale pozná drámu, ktorá prebieha počas celého veľkonočného trojdnia.“

„Kniha Marka Ivana Rupnika je hlboké uvažovanie o priateľstve Marty, Márie a Lazára s Ježišom. Popritom autor ako dobrý umelec vkladá do svojej mozaiky vzťahov medzi hlavnými protagonistami úvahy o viere, hriechu a smrti, láske a zmŕtvychvstaní, formácii a povolaní. Kto pristúpi ku stolu v Betánii, spolu s autorom knihy vstúpi do sveta teológie lásky, ktorá sa mu navždy vtlačí do srdca,“ predstavuje knihu Juraj Pigula, šéfredaktor časopisu Zasvätený život.

Knihu vydáva časopis Zasvätený život v rámci projektu Z4P vo vydavateľstve Redemptoristi – Slovo medzi nami. Časopis Zasvätený život vzdeláva, formuje, orientuje a vyzýva ku kvalite nielen zasvätených. Vychádza dvakrát ročne.

Knihu Marka Ivana Rupnika Pri stole v Betánii si môžete objednať na e-mailovej adrese casopis@kvrp.sk alebo zakúpiť v kníhkupectvách na celom Slovensku. Formát knihy (120×200 mm), rozsah (112 strán), typ väzby (lepená) a cena v obchodoch 4€.

-msk-