Ružové sestry sa modlia za zomierajúcich

Sestry Služobnice Ducha Svätého Ustavičnej poklony, ktorých kláštor sa nachádza v Nitre, dávajú do pozornosti „Korunku k Božiemu milosrdenstvu za zomierajúcich“.

Na telefónne číslo 0948 212 134 môžu záujemcovia prostredníctvom SMS správy poslať meno zomierajúceho. Po prihlásení systém pošle informáciu o mene zomierajúceho osobám, ktoré sa zaviazali, že sa vo vybranom čase budú modliť korunku Božieho milosrdenstva za danú osobu, ktorá bude v tom čase zomierať.

Ak chce veriaci konať skutky milosrdenstva alebo pozná niekoho, kto by sa rád pridal (modlitbou ruženca k Božiemu milosrdenstvu) za konkrétneho zomierajúceho, ktorého meno mu sestry pošlú, je potrebné sa zaregistrovať. 

Dielo „Korunka za zomierajúcich“ bolo inšpirované dielom Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch. U nás je dielo od 1. augusta 2019 schválené rožňavským biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom ako apoštolské dielo Rožňavskej diecézy.

Viac informácií je na stránke www.korunkazazomierajucich.sk.

TK KBS, kor; ml