S novým nunciom sa stretli predsedovia konferencií predstavených reholí

Predsedovia konferencií vyšších predstavených ženských a mužských rehoľných spoločností na Slovensku (KVPŽR a KVRP) sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR sa 29. septembra 2017 stretli s novým apoštolským nunciom Mons. Giacomom Guidom Ottonellom. Zoznámili ho s aktuálnou situáciou zasväteného života na Slovensku, predstavili niektoré spoločné projekty a zároveň ho informovali aj o započatom procese smerujúcom k zjednoteniu oboch konferencií. Apoštolský nuncius sa v dialógu so zasvätenými zvlášť dotkol témy spolupráce v rámci miestnej Cirkvi, ako aj otázky duchovných povolaní a formácie mladých s akcentom na rozlišovanie povolania.
Konferencie KVPŽR a KVRP zastrešujú v súčasnosti 45 ženských a 29 mužských rehoľných inštitútov, v ktorých žije viac ako 2100 rehoľníc a 840 rehoľníkov.

Zdroj: tkkbs.sk