Saletíni pozývajú na obnovu pre rozvedených, ktorí žijú sami

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 15. – 17. marca 2019 na duchovnú obnovu rozVEDENÍ k BOHU II. – ZMIERENIE pre rozvedených, ktorí žijú sami. Je to pokračovanie po „jednotke“. Naposledy „dvojku“ robili pred dvoma rokmi. Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci-Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi.

Prihlasovací formulár je možné nájsť na stránke TU.

Modlitbové stretnutia pre rozvedených bývajú každý druhý mesiac v Chrenovci-Brusne. Najbližšie termíny sú: 10. februára, 7. apríla a 2. júna. V programe je adorácia, čítanie Božieho slova a rozhovory. Začiatok je o 14:30 h, koniec o 17:30 h.

Matej Trizuliak MS