Saletíni pripravujú duchovnú obnovu pre rozvedených

V rehoľných komunitách, spoločenstvách sa zastavia pre radu, sprevádzanie aj tí, ktorí sú rozvedení a sú sami. Často sa hľadajú možnosti ako im pomôcť. Jednu ponuku majú misionári Saletíni s tímom laikov, pozývajú v dňoch 22. – 24. januára 2016 do Chrenovca-Brusna na duchovnú obnovu „rozVEDENÍ k BOHU I.“. Je určená práve pre rozvedených, ktorí žijú sami. Prihlasovať sa jej možné cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na stránke domsaletini.webnode.sk.

Martin Trizuliak