Záver Roka zasväteného života bude patriť púti relikvií Terézie z Lisieux

Už o niekoľko dní, v nedeľu 10. januára 2016, privítajú veriaci aj neveriaci na Slovensku relikvie svätej Terézie z Lisieux. Ide o skromnú rehoľníčku, ktorá neprekročila prah svojho kláštora. V jej životopise je napísané: „Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta…“

Putovanie relikvií sa uskutoční na záver Roka zasväteného života na Slovensku. Relikvie prevezmú slovenskí rehoľníci od francúzskej komunity sestier bosých karmelitánok z Lisieux. Prídu do Bratislavy, odkiaľ poputujú do Močenku. Ďalšie mestá sú: Nitra, Staré Hory, Banská Bystrica, Detva, Lučenec, Stará Halič, Rožňava, Gelnica, Košice, Lorinčík, Michalovce, Vranov nad Topľov, Prešov, Kežmarok, Poprad, Vyšné Hágy, Okoličné, Ružomberok, Trstená, Námestovo, Krivá na Orave, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Trenčín, Radošiná a Trnava. Bližšie informácie o presnom čase putovania v jednotlivých mestách je možné nájsť na stránke www.terezka.kkp.sk. Na tejto internetovej stránke je možné aj napísať svoje prosby. Pri uctení relikvií je možné získať aj dotykovú relikviu, ktorú pripravili slovenskí rehoľníci. Ide o lupienky ruží, ktoré boli priložené k telesným pozostatkom svätice.
„Putovanie relikvií sv. Terezky z Lisieux sa koná po celom svete, zvlášť po tom, čo bola vyhlásená za učiteľku cirkvi v roku 1997. Je to vždy veľká udalosť v tej – ktorej krajine. Je to veľká česť i pre nás. Ostatky sú hmatateľným svedkom života svätého. A Terezka svojím životom a posolstvom je svedkom života vo svetle a sile Božieho milosrdenstva, ktorému je práve tento rok zasvätený. Autentické – evanjeliové posolstvo o živote v Božom milosrdenstve, i na príhovor sv. Terézie z Lisieux, katolíci na Slovensku by potrebovali prijať ako soľ,“ hovorí o dôležitosti putovania rehoľná sestra Veronika z Komunity Blahoslavenstiev.

Urna s relikviami putuje po celom svete už niekoľko desaťročí. Do dnešného dňa je to vyše päťdesiat krajín, od Filipín po Spojené štáty, cez Irak, Izrael, Rusko, Sibír. K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí. Terezka pritiahla aj katolíkov, ktorí nechodia pravidelne do kostola alebo prestali chodiť, moslimov, veriacich iných vierovyznaní i neveriacich, uvádza webstránka terezka.kkp.sk, ktorá vznikla pri príležitosti putovania relikvie na Slovensku. Relikviár navštívil aj väznice, nemocnice, ústavy ďalšie miesta na svete.
Viac informácii v prípade záujmu poskytne sr. Hermana Matláková, SMVS (hovorkyňa Roku zasväteného života na Slovensku, 0910 842 555; e-mail: rzz@kvpzr.sk).

zdroj: tkkbs.sk