Salezián Thomas Menamparampil sa prihovoril indickým filozofom

„Platón požíval výraz filozof – kráľ, ale to, čo dnes potrebujeme, je filozof – priateľ,“ povedal arcibiskup Thomas Menamparampil na výročnom kongrese indických filozofov.

Viac ako 300 účastníkov kongresu sa stretlo v dňoch 11. – 14. februára na univerzite v Sanchi, v centrálnej Indii, aby sa venovali téme Filozofia ako spôsob života. Všetci rečníci zdôraznili, že filozofia nemôže zostať obyčajným akademickým tréningom, ale má pomáhať riešiť sociálne problémy.

Arcibiskup Thomas Menamparampil SDB, ktorý sa zaslúžil o urovnanie etnických konfliktov v severovýchodnej Indii a v roku 2011 bol nominovaný aj na Nobelovu cenu mieru, na kongres filozofov dostal osobitné pozvanie. Vo svojom vystúpení definoval filozofa – priateľa ako niekoho, kto sa snaží v spoločnosti pozitívne pôsobiť, ovplyvňovať verejné uvažovanie, pracovať pre spoločné dobro a prinášať hodnoty darmy, čo v indickom myslení znamená princíp prirodzeného zákona.

„Filozof – priateľ prináša do disharmónie trochu rovnováhy vo všetkom, ponúka tvorivo mysliaci prístup pre celé ľudstvo. Otvára nové dvere pre nastupujúcu generáciu, pomáha ľuďom na cestách alebo tým, ktorí sú v akejkoľvek núdzi, prijíma spoločenskú kritiku. Tá by nemala viesť k násiliu, ale k sebakritike, a k väčšiemu úsiliu o spravodlivosť. Filozofi – priatelia sa majú vrátiť k ľuďom a pomáhať im reflektovať a chápať problémy a ich riešenie,“ povedal vo svojom príhovore účastníkom kongresu Menamparampil.

Na kongrese pokračovali prednáškami v línii témy a prednášatelia poukázali na to, že indická duša bola vždy citlivá na ľudské utrpenie, na nesmiernu hodnotu ľudského života, no dnes sa zdá, akoby moderná spoločnosť na to zabúdala. Zdôraznili spiritualitu ako pocit zodpovednosti za riešenie sociálneho utrpenia.

Celému kongresu predchádzal Deň ázijských filozofov, na ktorom sa zúčastnili aj pozvaní vedci a delegáti z Kanady, Číny, Japonska, Kórei, Barmy, Srí Lanky, Thajska, USA a Vietnamu.

-msk-