Saleziáni po 53 rokoch ukončili pôsobenie v Šaštíne

V Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne ďakoval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský za pôsobenie saleziánov v tejto farnosti a v správe pútnického miesta. Urobil tak pri svätej omši v nedeľu 26. februára 2017. Pôsobenie saleziánov v Šaštíne sa končí po dvoch dlhých obdobiach (1924-1950 a 1990-2017).

„Je potrebné ďakovať Bohu za všetko dobré čo urobili, predovšetkým pôsobenie Gymnázia sv. Jána Bosca, ktoré bolo vynikajúce, pôsobenie čo sa týka národnej baziliky vo vzťahu k mnohým veriacim a požehnané pôsobenie vo farnosti Šaštín-Stráže. Samozrejme, že im ďakujeme a prosíme o Božie požehnanie pre každého z nich, ktorý tu pôsobil,“ povedal pri svätej omši Mons. Stanislav Zvolenský.

K rozhodnutiu došlo po viacročnom uvažovaní a konzultáciách aj s hlavným predstaveným saleziánov v Ríme, po vyjadrení sa provinciálnej kapituly slovenských saleziánov na jar 2016 a po rokovaniach arcibiskupa Zvolenského s provinciálom saleziánov na Slovensku donom Jozefom Ižoldom.

Provinciál Ižold popoludní odhalil na chodbe vedľa baziliky pamätnú tabuľu donovi Ernestovi Macákovi a následne pokračoval v telocvični bývalého gymnázia ďakovný program, ktorý pripravili farníci na rozlúčku pre miestnu saleziánsku komunitu. Prítomní boli aj viacerí bývalí študenti Gymnázia Jána Bosca a mnoho ďalších farníkov.

Hneď v úvode vystúpil provinciál Ižold a poďakoval spolubratom šaštínskej komunity aj prítomným, pričom krátko vysvetlil rozhodnutie. Svoje poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu so saleziánmi vyjadril v mene kňazov z okolia aj miestny dekan Milan Čaniga. Nechýbal príhovor zástupcu Exallievov don Bosca a napokon príhovor zástupcov farníkov, ktorí každému spolubratovi komunity osobitne poďakovali.

Od 1. marca prevezme správu farnosti a pútnického miesta rehoľa Pavlínov (Rád svätého Pavla prvého pustovníka), ktorá v Šaštíne pôsobila od roku 1733 a aj vybudovala súčasnú baziliku a kláštor. Pôsobenie paulínov v Šaštíne znemožnil cisár Jozef II., ktorý v roku 1786 zrušil rehole a cirkevné spoločnosti.

Zdroj: saleziani.sk

-msk-