Dominikán Dely bude hovoriť o tajomstve povolania

V rámci aktivity „Hosť na KU“ privíta  Katolícka univerzita v Ružomberku  kňaza Alana Jána Delyho z rehole dominikánov. Témou, s ktorou sa hosť prihovorí účastníkom bude „Božie volanie a odpoveď človeka.“ Prednáška, ktorá je otvorená pre verejnosť sa bude konať dňa 7. marca o 16,16 v priestoroch univerzitnej knižnice.

Alan Ján Dely pochádza z obce Kučín v okrese Vranov nad Topľou. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 2016 v Košiciach z rúk viedenského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna. V súčasnosti pôsobí v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach. Rehoľa dominikánov si v minulom roku pripomenulo 800 rokov od svojho založenia (1216).

-msk-