Saleziáni predstavili prvé viacgeneračné rodinné centrum v hlavnom meste

Saleziáni dona Bosca v Bratislave predstavili 27. januára projekt nového rodinného centra v priestoroch bývalej strednej školy na Pavlovičovej ulici. Rodinné centrum Mamy Margity by malo tvoriť Materské centrum Margarétka, materská škola, poradenské centrum Family garden a špecializované ambulancie s lekárňou. Stane sa tak prvým viacgeneračným centrom v hlavnom meste, kde prvé aktivity pre verejnosť chcú ponúknuť už v apríli tohto roku.

Doteraz pôsobili saleziáni v Trnávke prostredníctvom troch vzájomne sa doplňujúcich častí – farnosť, oratórium (mládežnícke stredisko) a futbalový klub SDM DOMINO. K týmto trom častiam teraz pribúda štvrtá. „Rodinné centrum Mamy Margity má byť prirodzeným pokračovaním tohto diela, ktoré sa rozrastá a má napĺňať potreby viacerých generácií. Chceli sme využiť areál v prospech rodiny a pre jej aktivity počas celého týždňa na jednom mieste,“ hovorí riaditeľ centra don Peter Bučány SDB. Po rekonštrukcii budovy sa plánuje začať s úpravou vonkajšieho areálu, na ktorom vznikne veľké športovisko s futbalovým ihriskom a bežeckou dráhou.

Rodinné centrum nesie názov po Margite Occhienovej, matke Jána Bosca. Svojho syna nielen vychovávala a viedla k Bohu, ale ho aj podporovala na ceste ku kňazstvu. Don Bosco ju požiadal, aby sa stala „mamou jeho chlapcov“ a šla s ním do oratória. Mama Margita to s radosťou urobila a až do konca života sa obetavo starala o tých najchudobnejších a bezbranných chlapcov.

Očakáva sa, že Rodinné centrum Mamy Margity svojím významom nebude len komplexne dopĺňať saleziánske dielo v Trnávke, ale bude mať dosah aj na širokú verejnosť v Bratislave.

Zdroj: TK KBS, sal, ml; mk
-fc-