Pápež František zveruje do modlitieb tých, ktorí sú povolaní žiť evanjeliové rady

Pápež František počas včerajšej generálnej audiencie pripomenul, že zajtra, na sviatok Obetovania Pána, slávi Cirkev Svetový deň zasväteného života. Svätý Otec bude pri tejto príležitosti o 17:30 predsedať v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne slávnostnej omši za účasti mnohých zasvätených.

Tento rok má Svetový deň zasväteného života osobitný význam z pohľadu najbližšej biskupskej synody, ktorá svoju pozornosť zameriava na mladých a na rozlišovanie povolania. Pápež František sa počas dnešnej audiencie obrátil práve na nich:

„Zajtra budeme sláviť sviatok Obetovania Pána a Svetový deň zasväteného života. Zverujem do vašich modlitieb tých, čo boli povolaní vyznávať evanjeliové rady, aby prostredníctvom ich svedectva života mohli vo svete vyžarovať Kristovu lásku a milosť evanjelia.“

Počas nedávneho stretnutia s členmi plenárneho zasadnutia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života hovoril pápež o akomsi „krvácaní“. Vatikánske dikastérium zaznamenalo počas uplynulých dvoch rokov približne 4600 rehoľníkov, ktorí zanechali svoje povolanie.

Svätý Otec dnes preto prítomných v Aule Pavla VI. pozval, aby sa modlili za „kňazov, rehoľné sestry, bratov spoločnosti apoštolského a kontemplatívneho života“, aby „ich život venovaný Pánovi a ich charizmatická služba priniesli hojné ovocie pre dobro veriacich a pre evanjelizačné poslanie Cirkvi“.

Medzi veriacimi boli prítomní aj členovia Centra spirituality milosrdenstva zo sicílskeho mesta Gela spolu so svojim biskupom. Pápežovi Františkovi predstavili ikonu Matky milosrdenstva, ktorá bude zajtra počas liturgickej slávnosti vystavená v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.

Zdroj: RV, ej
-fc-