Saleziánka Dagmar Kráľová vydala knihu Skús to s Bibliou

V týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev publikácia Dagmar Kráľovej Skús to s Bibliou, s podtitulom: O tom, ako Písmo čítať, ako sa z neho modliť, ako z Písma žiť.

Kresťanské kníhkupectvá sa priam hemžia krásnymi vydaniami rôznych druhov Biblie, počnúc tými detskými až po cudzojazyčné a niektoré z nich máme i v našich rodinách. A predsa okolo nich často chodíme s rešpektom a bojíme sa ich častejšie otvárať.

Kniha, ktorú čitateľskej verejnosti ponúka kresťanské vydavateľstvo Zaex chce uľahčiť udomácnenie Svätého písma v kresťanských rodinách i spoločenstvách. Ašpiruje doplniť medzeru medzi populárne spracovanými biblickými príbehmi a teologickými či exegetickými štúdiami o Svätom písme pre kňazov a katechétov. Chce tak umožniť ktorémukoľvek kresťanovi, aby mohol mať „kľúč“ od Biblie so sebou, aby sa v nej nestratil a postupne si k nej vybudoval osobný vzťah.

Prvá časť s názvom Zoznámme sa bližšie nás uvádza do vzťahu k Biblii a pripravuje na jej pravidelnejšie čítanie. Hovorí o tom, ako sa nám Biblia sama predstavuje, ako sa rodila, rástla, aké bolo jej miesto v dejinách i v súčasnosti. No predovšetkým nám prakticky osvetľuje prečo a ako ju má bežný veriaci čítať.

V druhej časti Stretávajme sa dôvernejšie sa kniha venuje veľkej téme modlitby so Svätým písmom. Odôvodňuje prečo vstúpiť do hlbšieho vzťahu s ním a veľmi názorne vysvetľuje kroky biblickej modlitby, v ktorej čitateľ postupne odhalí najstaršiu i najmodernejšiu biblickú modlitbu lectio divina v novom, príťažlivom svetle.

Tretia časť Zostávajme v ňom bude pre našich veriacich novinkou. Nielenže osvetľuje, ako konkrétne s Písmom a z Písma žiť, ale je návodom ako sa stať Ježišovými učeníkmi. A to dnes, tu a teraz. Vychádzajúc zo starozákonných, no najmä novozákonných koreňov učeníctva pomáha pochopiť kroky ako ho realizovať v bežných podmienkach každého z nás a prispieť tým k oslovujúcemu kresťanstvu.

Kniha je písaná ľahkým a zrozumiteľným štýlom s mnohými príkladmi zo života, príbehmi  i myšlienkami známych ľudí. Snaží sa zachytiť čitateľa nielen poznatkami a súvislosťami, ale jemne prebudiť aj jeho prežívanie a otvoriť mu hlboké duchovné pramene i široké horizonty, ktoré v Biblii môže nájsť každý. V neposlednej miere môže poslúžiť ako návod pre budovanie spoločenstiev kresťanov s pomocou Svätého písma a prispieť tak k oživeniu našich rodín i farností.

Kniha má 320 strán formátu A5 a je dostupná s kníhkupectvách s náboženskou literatúrou.

Zdroj: Dagmar Kráľová, FMA a TK KBS