Saleziánky majú dve nové večné sestry

Saleziánkam pribudli dve večné sestry. Udalosť skladania večných sľubov sestier sa uskutočnila v Trnave. Hlavným celebrantom pri slávnostnej svätej omši bol apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku a titulárny biskup sídla Municipa Mons. ThLic. Vladimír Fekete, SDB.

Obradu skladanie doživotnej profesie predchádzalo čítanie životopisov budúcich večných sestier, Františky MartinkovejJany Obalovej. Obe potom na výzvu provinciálnej predstavenej odpovedali: „Volal si ma Pane, tu som.“  Nasledovala homília, v ktorej vikár saleziánov don Peter Jacko zdôraznil niekoľko dôležitých skutočností: „Evanjelium, ktoré ste si vybrali je odpoveďou na Božiu lásku. Je osobná, iba ty stačíš, ostatné veci sú menej podstatné. Tá láska je verná a plodná, prináša ovocie pre celý svet. Rozpamätajte sa aj vy, že Boh Vás nikdy v živote neopustí a ten životopis, ktorý bol prečítaný je niťou Jeho lásky.“

Po homílií, vyjadrení súhlasu sestier na otázky súvisiace so zasvätením a litániách k svätým, bolo skladanie večných sľubov. Každá osobitne prečítala formulu sľubov a podpísala ju na oltári pred svojimi svedkyňami, saleziánkami Andreou Miklovičovou, Editou Štefkovičovou a ostatnými prítomnými ľuďmi. Týmto úkonom sestry Františka Martinková a Jana Obalová povedali Bohu „áno“ navždy v rehoľnej spoločnosti saleziánok, 29. augusta. V Inštitúte Dcér Márie Pomocnice ich prijala provinciálna predstavená Monika Skalová. Ako symbol si sestry zvolili svätý ruženec.

Slávnosť pokračovala ďalej liturgiou obety. Na záver svätej omše, pred požehnaním sestry vyjadrili svoje poďakovanie. Pozvali všetkých prítomných na pohostenie, ktoré sa konalo v priestoroch gymnázia svätej Angely Merici.

Nové večné sestry budú pôsobiť v slovenských komunitách saleziánok, Františka v Krízovom centre pre rodinu v Rožňave a Jana v Bratislave v Cirkevnej materskej škole svätej Márie Mazzarellovej.

Dagmara Čepelová, FMA