V Opátskom chráme v Jasove požehnali po rokoch obnovený organ

Jasovské opátstvo premonštrátov spolu s ostatnými premonštrátmi na svete oslavuje v tomto roku 900. jubileum svojho založenia sv. Norbertom z Xantenu.

V januári 2021 sa začali práce na obnove unikátneho organa v Opátskom chráme, ktoré nadviazali na obnovu fresky sv. Cecílie, ktorá sa nachádza nad ním. Obnovu fresky realizovali Ivan Havasi, Marek Holomáň a kolektív reštaurátorov od roku 2019. Obnovu organa realizovala Dielňa Bies v spolupráci so spoločnosťami Inics, s. r. o. a Soft – art, s. r. o.

Práce boli ukončené v júli 2021 a v piatok 27. augusta bol nástroj slávnostne požehnaný za účasti všetkých aktérov obnovy a za účasti pracovníkov Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. „Je jedinečné, že práve my môžeme byť práve teraz tu, kde sa po prvýkrát od roku 1968 rozozvučí tento kráľovský nástroj vo svojej plnej kráse,“ uviedol jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, O. Praem.

Podľa vyjadrenia Gabriela Biesa ide o „unikátny nástroj v rámci celého Slovenska, pretože sa nachádza na dvoch miestach v kostole a je možné ho ovládať buď z chóru, kde je disponovaná väčšia časť nástroja alebo je možné ho ovládať prostredníctvom mobilného hracieho stola, ktorý sa nachádza v lodi kostola“.

Celková cena prác bola 120 000 eur a Opátstvo ich financuje z vlastných zdrojov. „Našli sa mnohí dobrí ľudia, ktorí sa dopočuli, že pracujeme na tomto náročnom diele a rozhodli sa nám pomôcť, za čo sme im nesmierne vďační,“ dodal opát Štrbák. Podporiť obnovu organa je stále možné, Opátstvo ponúka bližšie informácie na svojej webovej stránke.

„Organ bol pred obnovou vo veľmi zlom stave. Fungoval približne z jednej štvrtiny a hrať na ňom bolo veľmi obtiažné. Stav po obnove je úžasný. Teším sa, že môžem byť pri jeho návrate do pôvodného stavu,“ povedal organista opátskeho chrámu Jozef Vaško.

Premonštráti nástroj plánujú využívať aj na koncertné účely. „V júli u nás vystúpil bratislavský katedrálny organista Daniel Gabčo, 4. septembra vystúpi organista Přemysl Kšica a v priebehu septembra a októbra vystúpim so sólovým recitálom ja a košický organista František Beer,“ uzavrel Vaško.

Jasov, monstrancia

Slávnosť v Jasovskom kláštore bola zvýraznená prítomnosťou vzácneho artefaktu – monštrancie. Neogotická monštrancia bola vyhotovená vo Viedni v druhej polovici 19. storočia. Vďaka kurátorke Historického múzea Slovenského národného múzea Alene Piatrovej sa monštrancia dostala na výstavu Umením a slovom do Východoslovenskej galérie v Košiciach.

„Dozvedela som sa, že vo Východoslovenskej galérii v Košiciach sa pripravuje výstava venovaná dejinám premonštrátov na Slovensku. Oslovila som preto kurátorku Katarínu Nádaskú s ponukou zapožičania troch artefaktov premonštrátskej proveniencie, ktoré máme v našej zbierke,“ povedala Alena Piatrová.

„Nesmierne sa teším, že sa táto monštrancia, hoci na krátky čas, vrátila späť na svoje miesto a budem rád, keď v spolupráci so Slovenským národným múzeom a ďalšími inštitúciami nájdeme spoločnú reč a napravíme historické krivdy, za ktoré nikto z nás nemôže,“ doplnil opát Ambróz.

Monštranciu bude možné vidieť pri svätej omši 2. septembra o 9:00 v košickom premonštrátskom kostole Najsvätejšej Trojice, informoval TK KBS Jozef Vaško.