Saleziánky pôsobia na Slovensku 75 rokov

Bolo to 16. júna 1940, keď prvé slovenské sestry saleziánky formované v Taliansku prišli do Trnavy na svoje prvé pôsobisko. História 75 rokov ich prítomnosti na Slovensku má svoje zapísané strany. Dnes tu pôsobí 82 sestier saleziánok a 6 noviciek v 15 komunitách. Inšpirované výzvou pápeža Františka s vďačnosťou pozerať na minulosť sa v dňoch 24. – 26. apríla stretla celá slovenská provincia v Modre.
Sestry privítala provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová slovami: „Je krásne vedieť ďakovať a to v každodennosti života. Ďakovať dokáže iba chudobný a pokorný.“ A práve téma vďačnosti bola horúcou témou, ktorú na začiatku stretnutia predstavila svojím príspevkom sr. Dagmar Kráľová. Vyzdvihla v ňom identitu živého pamätníka vďačnosti, aký chcel mať don Bosco, vďačnosti, ktorá je v každej sestre. Hovorila o dôležitosti inkulturovať charizmu, ako ju odovzdali zakladatelia. Vzácnym momentom stretnutia bolo predstavenie dejín sestier na Slovensku v podaní sr. Adriany Sarközyovej a sr. Kamily Novosedlíkovej, ktorá je aj autorkou hodnotného historického diela Životopisy prvých slovenských sestier, ktoré bolo na tomto stretnutí prezentované a ako dar odovzdané sestrám.
Na stretnutí sa tiež pozreli s nádejou do budúcnosti prečítaním dekrétu generálnej matky, v ktorom dáva súhlas na otvorenie novej prítomnosti v Azerbajdžane, ktorá bude pod záštitou slovenskej provincie. Ďalším prvkom nádeje budúcnosti bolo odovzdanie Aktov generálnej kapituly s titulom „Rozšírte pohľad. S mladými misionárky nádeje a radosti“, ako aj náčrtu Provinciálneho projektu na ďalšie šesťročie, s ktorým sestry počas stretnutia pracovali a dali svoje príspevky, pohľady, návrhy. Slávnostná svätá omša, ktorej predsedal provinciál saleziánov don Jozef Ižold, bola vyvrcholením stretnutia. „Boh s každou píše príbeh, nechajte sa ním viesť a inšpirovať aj sestrami, ktoré vás predbehli do neba,“ povedal provinciál počas príhovoru sestrám.
Sestry saleziánky sú celosvetovým rehoľným inštitútom so 14.000 sestrami na všetkých kontinentoch. Kráčajú v spiritualite svojich zakladateľov dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej pre mladých a s mladými v odpovedi na nové výzvy pre zmysluplný život vo všetkých jeho dimenziách.

-ms-