Modlitby za duchovné povolania v Trnave

V Týždni modlitieb za duchovné povolania sa vo štvrtok 23. 4. 2015 stretli všetky trnavské rehoľné komunity v spoločnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev a za upevnenie povolaní povolaných v zasvätenom živote alebo v rodinách. Spoločná modlitba sa začala svätou omšou v kostole u františkánov, pokračovala modlitbou vešpier a adoráciou. Adoráciu hudobne sprevádzali sestry a rehoľná mládež vo formácii. V závere adorácie si rehoľníci a laici darovali vzájomnú modlitbu. Najprv sa modlili zasvätení modlitbu za mládež a rodiny – za ich správne rozhodnutie pre život v láske podľa Božieho plánu. Potom sa modlili prítomní veriaci za zasvätených, aby vždy vydávali verné svedectvo svojho života s Kristom a aby tak boli príkladom a povzbudením pre všetkých. Modlitbový večer ukončili radostným stretnutím pri pomarančovej limonáde.

Henrieta Kovaľová