Saleziánska rodina na EXPO Miláno 2015

Na EXPO Miláno 2015 bude pavilón Dom don Bosco. V rámci hlavnej témy veľtrhu Živiť planétu, energiu života – pozerať sa na planétu cez život, ľudstvo, saleziánska rodina vkladá do centra pozornosti mladých pravú a neprekonateľnú energiu života. V roku dvojstého výročia narodenia dona Bosca rozvinie na veľtrhu práve otázku výchovy Vychovávať mladých, energiu života, v troch podtémach:

  • živiť telo;
  • vychovávať osobu;
  • posilňovať sen.

Takto vyjadrí svoju skúsenosť zo 130 krajín sveta, v ktorých je prítomná, a bude svedčiť o vlastnom príspevku k odstráneniu hladu a podvýživy napriek dostatočnej produkcii jedla, priamo poukáže na integrálnu výchovu, ľudskú aj duchovnú, a na podporu a ochranu ľudských práv.

Pavilón Dom don Bosco bude po EXPO rozobratý a prenesený na Ukrajinu do Ľvova, kde bude slúžiť ďalej ako dom – škola – mládežnícke centrum, kde mladí budú môcť nachádzať dom, kde sa cítia prijatí, kde sa môžu formovať a rásť, aby sa stali najlepšou energiou pre svoj život aj pre svet.

EXPO Miláno 2015 je medzinárodný veľtrh, ktorý sa začne 1. 5. 2015 a potrvá do 31. 10. 2015. Bude to najväčšia výstava s témou o stravovaní a výžive. Talianske Miláno sa na 6 mesiacov stane miestom, kde jednotlivé krajiny ukážu to najlepšie zo svojich technológií, aby dali konkrétnu odpoveď na životné požiadavky. Výstavná plocha EXPO zahŕňa 1,1 mil.m2, zúčastní sa ňom 140 krajín a medzinárodných organizácii a očakáva sa okolo 20 miliónov návštevníkov.

-ms-