Saleziánske dielo v Bratislave sa rozširuje

Saleziánske dielo na Trnávke v Bratislave sa v tomto roku rozširuje. K farnosti, oratóriu a futbalovému klubu SDM Domino pribudlo Rodinné centrum Mamy Margity. Komplex zažije slávnostné otvorenie v sobotu 23. septembra 2017 od 15:00 h v areáli na Okružnej 13. Všetkých čaká pestrý program, hry, občerstvenie a vzácni hostia.

Saleziáni don Bosca pôsobili na Trnávke doteraz prostredníctvom troch častí, ktoré sa vzájomne dopĺňali – farnosť, oratórium (mládežnícke stredisko) a futbalový klub SDM Domino. Od tohto roka k nim pribudlo Rodinné centrum Mamy Margity, ktoré pozostáva z Materskej školy, Materského centra, poradenského centra pre rodiny Family Garden a Medicentra s viacerými špecializovanými lekármi.

V sobotu, 23. septembra od 15.00 hod. sa na Trnávke otvoria brány a každý kto príde, si bude môcť pozrieť všetko, čo ho zaujíma. Každá zložka Saleziánskeho diela tam bude mať svoje zastúpenie a predstaví svoju činnosť a program na celý rok. Okrem toho tam bude pestrá ponuka hier pre deti, bohatý moderovaný program a vzácni hostia. Medzi nimi aj Ján Volko, najrýchlejší slovák, ktorý je odchovanec práve tohto saleziánskeho strediska. O občerstvenie sa postarajú jednotlivé tímy futbalového klubu SDM Domino, ktoré budú pre všetkých variť guláš.

Saleziánske dielo predstavuje priestor, kde sa stretávajú a spájajú všetky generácie. Od najmenších, cez dospievajúcu mládež, mamičky s deťmi až po seniorov. Viac informácií prináša stránka www.trnavka.sk.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-