Mladí verbisti z rôznych krajín sa stretli v Nitre

V dňoch 11. – 14. septembra sa konalo na pôde Slovenskej provincie verbistov medzinárodné stretnutie seminaristov so svojimi formátormi, ktoré malo za cieľ priblížiť výzvy nadchádzajúcej generálnej kapituly misionárov verbistov, ktorá sa bude konať v Ríme v roku 2018. Verbisti zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ruska a Nemecka sa stretávajú takto každé dva roky, vždy v inej provincii a vymieňajú si svoje skúsenosti so životom vo formácii.

Viac vo videospráve ::TU:: 

zdroj: verbisti.sk

-msk-