Sekulárne inštitúty zídené v Ríme pozdravili pápeža Františka

Medzi pútnikmi na generálnej audiencii vo Vatikáne dnes bola aj 140-členná skupina zástupcov sekulárnych inštitútov z celého sveta, ktorí sa v Ríme už od nedele 21. augusta zúčastňujú na generálnom zhromaždení Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov. Ich zástupcovia osobne pozdravili Svätého Otca v závere audiencie na Námestí sv. Petra.

O priebehu celosvetového zhromaždenia reprezentantov sekulárnych inštitútov, ktoré vyvrcholí zajtra, ako aj o samotnej forme zasväteného života, akou sú sekulárne inštitúty porozprávala pre Vatikánsky rozhlas pani Oľga zo Slovenska, ktorá reprezentuje medzinárodný Sekulárny inštitút don Boscových dobrovoľníčok. Má za sebou aj viacročnú činnosť v predsedníctve Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov. Rozhovor ::TU::

O sekulárnych inštitútoch pápež František pred časom povedal: „Sú súčasťou Cirkvi chudobnej a otvorenej, o ktorej snívam“ (Audiencia pre členov Talianskej konferencie sekulárnych inštitútov 10. mája 2014).

V celom svete v súčasnosti pôsobí 73 sekulárnych inštitútov pápežského práva a 137 diecézneho práva, v ktorých je začlenených celkovo 32 352 osôb. Sú medzi nimi laické sekulárne inštitúty, medzi ktorými počtom vedie 180 ženských sekulárnych inštitútov (61 pápežského a 119 diecézneho práva) s 26 580 členkami súhrnne. Jestvujú i klerické (celkovo 14), laické mužské (8), ako aj miešané sekulárne inštitúty (8).

Podľa národnej resp. jazykovej charakteristiky inštitútov dominujú taliančina (77), španielčina (43), francúzština (34), ďalej sú to nemčina, portugalčina a angličtina.

Na Slovensku pôsobí 9 sekulárnych inštitútov. Pápežského práva sú Spoločnosť sv. Uršule – Sekulárny inštitút sv. Angely Merici, Sekulárny inštitút dobrovoľníčok dona Bosca, Sekulárny inštitút Madonna della Strada a Sekulárny inštitút Caritas Christi. Diecézneho práva sú Sekulárny inštitút Karmelitánsko-tereziánska únia, Sekulárny inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, Sekulárny inštitút Krista Veľkňaza, Sekulárny inštitút Spoločenstvo Fatima a Sekulárny inštitút Betánia.

Zdroj: RV -jb-