Sestra Gabriela Bottaniová z Talitha Kum bola odmenená vo Washingtone

Rehoľná sestra Gabriela Bottaniová, z rehole sestier komboniánok, ktorá je medzinárodnou koordinátorkou Svetovej siete zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi (Talitha Kum) prijala 20. júna 2019 vo Washingtone odmenu TIP Report Hero (hrdina proti obchodu s ľuďmi). Slávnostnej ceremónii predsedal štátny sekretár Mike Pompeo.

Každý rok v tomto období je v USA zverejnená správa o obchodovaní s ľuďmi (TIP Annual Report), v ktorej hodnotí snahu cudzích štátov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Spolu s touto správou prijíma uznanie desať osôb z celého sveta, ktoré sa v tejto oblasti angažujú. Rehoľná sestra bola prítomná ako predstaviteľka dvoch tisícov zasvätených žien a tých, ktorí trpia týmto hrozným zločinom.

Veľvyslankyňa pri Svätej Stolici, pani Callista Gingrichová, povedala: „Sestra Gabriela, ako všetky ocenené osoby tohto roku, v plnej miere vtelila kvality organizácie TIP Report Hero. Ona je v rámci Katolíckej Cirkvi dôležitým bojovníkom proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami. Celý svojím životom bojuje proti obchodovaniu s ľuďmi a zachránila mnoho životov.“ Veľvyslankyňa pripomenula úlohu, ktorú sestra Gabriela zohrala v starostlivosti o deti a zraniteľné ženy v Brazílii počas majstrovstiev sveta vo futbale roku 2014. „Ako medzinárodná koordinátorka organizácie Talitha kum, […] sestra Gabriela je na čele boja proti obchodovaniu s ľuďmi.“ Jeho súčasťou sú „osvetové kampane proti pašovaniu, výchovné programy, medzinárodné konferencie, formačné príručky a odborná formácia v 77. krajinách […]. Veľvyslanectvo Spojených Štátov a Svätá Stolica sú pyšní na svoje dlhé dejiny priateľstva a spolupráce so sestrou Gabrielou a organizáciou Talitha Kum.“

Štefan Turanský SDB