Sestry uršulínky absolvovali kurz „Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga“

Prinášame vám rozhovory so sestrami uršulínkami Máriou Ritou a Samuelou, o prínose koučovacieho prístupu pre ich prácu pedagóga, pre ne samotné aj ich komunitu.


Sestra Mária Rita, absolvovali ste kurz Využívanie koučovacieho štýlu. Čo to s vami urobilo? Čo nové ste na kurze objavili?

Oslovilo ma hneď niekoľko vecí. Na kurze ste nám hovorili, že mnohokrát chceme od druhého počuť jeho príbeh a nie načúvať jemu samému, uvedomila som si, že ja som tiež ten „príbehový typ“.

Ukazovali ste nám, že pri koučovaní máme sledovať najmä osobu. Toto ma veľmi zaujalo – rozdiel medzi počúvaním príbehu a počúvaním človeka. Ak chcem poznať človeka, musím sa viac sústrediť „na osobu“. A uvedomila som si aj to, že to nie je pre mňa jednoduché a ani prirodzené dávať takto zamerané otázky. Učím sa to.

Ďalšia vec, čo ma na sebe prekvapila je, koľko dávam zatvorených otázok.  Nikdy predtým som si nevšimla, že to tak robím a vlastne navádzam na odpoveď, ktorú chcem počuť. A pritom som si myslela, že som celkom zdatná v komunikácii. Toto mi otvorilo oči – bolo to pre mňa veľmi užitočné zistenie. Teraz, keď sa snažím o hlbší rozhovor, vedome dávam skôr otvorené otázky.

A kde vidíte priestor pre využívanie koučovacieho prístupu vo vašej práci pedagóga?

Myslím si, že koučovací prístup má veľký potenciál práve pri rozvoji dieťaťa. Keď učím,  som skôr ten mentorský typ – odrozprávam deťom moje vedomosti. Uvedomila som si, že sa málo pýtam, alebo ak sa aj pýtam, tak sa pýtam najmä na fakty. Nepýtam sa „na človeka“. Ale v dnešnej dobe, ak chcem byť dobrou učiteľkou, musím naozaj ísť ďalej, poza to – aby učenie bolo nielen o faktoch, ale aj o výchove a rozvoji. Deti sú mnohokrát rôzne zranené a práve cez dobré otázky im človek môže otvoriť a dať budúcnosť.

Kurz ste absolvovali spolu s viacerými sestrami. Malo to vplyv aj na vašu komunitu?

Áno, zaregistrovala som zmenu. Všimla som si, že sa v našich spoločných rozhovoroch dostávame aj do nepoznaných oblastí, do ktorých sme sa za normálnych okolností pri bežných konverzáciách nedostali. A to viaceré žijeme spolu dlhé roky.  A tu, po pár otázkach, sa otvoril priestor na lepšie spoznanie a chápanie.

Teda je to veľmi silný nástroj na budovanie akejkoľvek komunity.

Čo by ste odkázali tým, ktorí by chceli takýto program absolvovať?

Ak chcete rozvíjať svoje vzťahy ďalej,  či už profesionálne alebo osobné, a chcete pomôcť rásť tým, ktorí sú vám zverení, tento kurz je vynikajúci prostriedok na zdolanie ďalšej etapy na ceste života a pochopenia.

Takže – veľmi odporúčam. Keby som išla na škále od jedna po desať, tak dávam plných desať.


Sestra Samuela Harmáčková, OSU – provinciálna predstavená sestier Uršulínok, tiež absolvovala program „Koučovací prístup ako ďalší nástroj pri práci pedagóga“.

· Čo najsilnejšie si z neho odnáša?
· Kde vidí najväčší prínos koučovacieho prístupu pre pedagóga?
· A čo vám odpovie, ak sa jej na tento kurz opýtate?

Viac o tomto kurze aj o Logos Academy nájdete TU.

Uverejnené s láskavým dovolením Logos Academy.

-fc-