Sestra Markéta Husaříková povedie Kongregáciu sestier svätých Cyrila a Metoda

Kongregácia sestier sv. Cyrila a Metoda, ktorá v Čechách a na Slovensku pôsobí predovšetkým v oblasti školstva, charity a pastorácie, si zvolila novú generálnu predstavenú. Najbližších šesť rokov ju povedie doterajšia vikárka, sestra Markéta Husaříková. Štrnásťčlenná generálna kapitula ju zvolila do tohto úradu minulý týždeň.

Nová generálna predstavená sa okrem iného v Brne venuje deťom ako vedúca družiny a klubu na Cyrilometodskej cirkevnej základnej škole, ďalej študentom ako učiteľka na Cyrilometodskom gymnáziu a strednej odbornej škole a taktiež seniorom v brnenskej farnosti sv. Augustína.

Kongregácia vznikla na území bývalého Československa, má dve provincie – Českú a Slovenskú s generalátom na Velehrade a má vlastné konštitúcie, ktoré nenadväzujú na inú regulu. Majú niekoľko komunít v Čechách – v Brne (sídlo provincie), Velehrade, Olomouci, Tetíne a na Slovensku – v Turzovke (sídlo provincie), Bratislave a v Seredi.

-fc-