Sestra Mary Melone vo vedení Pápežskej Antonovej univerzity

Novým rektorom Pápežskej Antonovej univerzity sa stala profesorka Mary Melone SFA, dekanka Teologickej fakulty tej istej univerzity. Kongregáciou pre katolícku výchovu bola menovaná na obdobie troch rokov 2014 – 2017.
Narodila sa v La Spezia v roku 1964 a patrí k rehoľnému inštitútu sestier františkánok Angeline. V roku 2000 získala doktorát z dogmatickej teológie na Pápežskej Antonovej univerzite. V akademickom roku 2001 – 2002 sa stala dekankou Inštitútu náboženských vied Redemptor hominis na Antonovej univerzite, kde pôsobila až do roku 2008. V roku 2011 bola menovaná za riadnu profesorku Teologickej fakulty tej istej univerzity. Je tiež prezidentkou Talianskej spoločnosti pre teologický výskum.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-