Svätá Stolica menovala asistenta Legionárom Krista

Zvláštnym asistentom rehoľnej kongregácie Legionárov Krista bol menovaný páter Gianfranco Ghirlanda, profesor kánonického práva a bývalý rektor Pápežskej Gregorovej univerzity. Rozhodla o tom Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. P. Ghirlanda z poverenia Benedikta XVI. pomáhal už pri reorganizácii rehoľného spoločenstva Legionárov Krista potom, čo bol odhalený podvojný život ich zakladateľa o. Marciala Maciela. Taliansky jezuita bol spolupracovníkom kardinála Velasia de Paolisa, pápežského delegáta, ktorý bol dočasným predstaveným Legionárov. Tí si medzitým na svojej generálnej kapitule zvolili svojho predstaveného a vypracovali nové rehoľné konštitúcie, ktoré boli schválené Svätou stolicou minulý týždeň. Poslaním pátra Ghirlanda bude tiež obnova hnutia Regnum Christi, ktoré je s Legionármi spojené.
Kardinál Braz de Aviz pripomenul, že asistent je iba prísediaci radca a nie je súčasťou vedenia inštitútu. Bude môcť byť prítomný na zasadaní generálnej rady, keď to bude vyžadovať jeho úloha. Jej cieľom je, aby pokračoval v podpore Legionárov Krista, kým definitívne neprekonajú ťažkú inštitucionálnu krízu posledných rokov.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org; foto: www.famigliacristiana.it)

-sc-