Sestra Melánia, oblátka z malinkej kongregácie

„Veď ja som chcela byť len obyčajnou misionárkou.“ Túto vetu som si opakovala niekoľkokrát počas generálnej kapituly misionárok oblátok, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v dedine Los Molinos, vzdialenej asi hodinu cesty autom od Madridu. Celý rok sme sa totiž v našich komunitách pripravovali na túto významnú udalosť v živote našej kongregácie. Táto generálna kapitula bola v poradí štvrtá. To v podstate znamená, že sme ešte len na začiatku, že sa rodí niečo nové, podobne ako sa pred dvesto rokmi rodila kongregácia misionárov oblátov, že píšeme históriu, a ja môžem byť pritom! A to som chcela byť len obyčajnou misionárkou…

Generálnej kapitule predchádzali osemdňové duchovné cvičenia. Bolo pre mňa úžasné uvedomiť si, že celá naša maličká kongregácia sa modlí spoločne v jednej kaplnke – 19 sestier zo 7 krajín (2 prenovicky na nás mysleli zo svojich domovov), že všetky máme v srdci túžbu spoločne hľadať Božiu vôľu, že chceme dať naozaj a „se vším všudy“ svoj život do služby Bohu a tým najpotrebnejším. Bolo pre mňa úžasné uvedomiť si, že Pán je naším stredom a že On každú z nás povolal, aby sme boli s Ním, a aby sme na základe tohto vzťahu vytvorili novú rodinu. A to nielen takú obyčajnú rodinu, ale rodinu vo vnútri ešte väčšej rodiny, tej oblátskej, ktorá je rozšírená po celom svete.

Po duchovných cvičeniach a dni voľna bola zahájená 4. generálna kapitula. Tej sa aktívne zúčastnilo všetkých 16 sestier s večnými sľubmi, a my, tri juniorky, sme ich sprevádzali svojou prítomnosťou, modlitbou a službou rozličného druhu. Starali sme sa o občerstvenie, o fotodokumentáciu, každodenne sme zásobovali sociálne siete najčerstvejšími informáciami o aktuálnom dianí, pripravili sme interkultúrny festival.

Taktiež sme sa venovali o. Tinovi, OMI ktorý mal na starosti duchovný program celej kapituly. Ten nás povzbudil zvlášť slovami pápeža Františka z exhortácie Radosť evanjelia: „Ako veľmi by som chcel nájsť tie správne slová na povzbudenie horlivejšieho, radostnejšieho, štedrejšieho a odvážnejšieho obdobia evanjelizácie, naplneného hlbokou láskou a nákazlivým životom! Viem však, že žiadna motivácia nebude stačiť, ak v srdciach nehorí plameň Ducha.“

Snáď sa nám s našou novou generálnou predstavenou, sestrou Raquel, a novou generálnou radou, podarí aspoň trochu naplniť túto túžbu pápeža Františka… Snáď sa táto nová etapa, ktorú začíname, bude vyznačovať našou väčšou horlivosťou, radosťou, štedrosťou, odvahou… Snáď budú naše srdcia horieť plameňom Ducha svätého a nakazíme čo najviac ľudí radosťou Evanjelia.

Viac o sestrách oblátkach nájdete v češtine na stránke oblátov, a v iných rečiach na oficiálnej stránke sestier alebo ich facebooku.

Melánia Magdová, OMI
(na fotografii v dolnom rade prvá sprava. Vedľa nej generálna predstavená sestra Raquel)
Zdroj: oblati.cz a fb sestry Melánie