Prišla som vám slúžiť! (sestra Eliška Pretschnerová)

Školské sestry sv. Františka pozývajú na divadelné predstavenie o sestre Eliške Pretschnerovej, ktorá je v procese blahorečenia. Uskutoční sa sobotu 7. septembra 2019 o 14:00 v aule Gymnázia sv. Františka v Žiline. Vstup je voľný.


Božia služobníčka sr. M. Eliška Pretschnerová sa narodila 26. augusta 1911 v Nových Zámcích (okres Nymburk). Vyštudovala učiteľský ústav Školských sestier v Chrudime. Po maturite vstúpila do tejto kongregácie a pri obliečke dostala meno Eliška. Prvé sľuby zložila 13. augusta 1932. V roku 1934 bola zapísaná na štúdium matematiky a fyziky na Karlovej univerzite. Po uzatvorení českých vysokých škôl počas vojny vyučovala náboženstvo v okrajových častiach Prahy. Štúdium dokončila v roku 1945, neskôr učila matematiku a fyziku na radovom gymnázium a obchodnej škole v Prahe na Vinohradoch.

V roku 1949 boli cirkevné školy zoštátnené, sestra Eliška spolu s ostatnými sestrami bola zbavená možnosti učiť. V nasledujúcich rokoch, predovšetkým pri nútenom sústreďovaní sestier, ich internácii a ďalších tvrdých likvidačných opatreniach komunistickej vlády, bola pre všetkých príkladom. Mala otvorené srdce a citlivý prístup k ľuďom. V rokoch 1954 – 1969 bola provinciálnou predstavenou, neskôr i generálnou predstavenou. V roku 1983 odovzdala svoj úrad novozvolenej generálnej predstavenej a vrátila sa z Ríma späť do vlasti.

Do konca života pôsobila v domove pre staršie a choré sestry v Hoješíně, kde 4. mája 1993 zomrela.